Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ραδιοδίκτυα
 
Χορήγηση - ανανέωση άδειας ειδικού ραδιοδικτύου


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, Τ.Κ. 15125 Τηλ: 210-6151000 Fax: 210-6105049

Προϋποθέσεις:
Τα ειδικά ραδιοδίκτυα είναι ιδιωτικά- επαγγελματικά κινητά δίκτυα τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών των φορέων που τα εγκαθιστούν και τα χρησιμοποιούν. Παραδείγματα ειδικών ραδιοδικτύων είναι τα ραδιοδίκτυα των ραδιοταξί, των ιδιωτικών εταιρειών ασφάλειας (security κλπ).
Δεν επιτρέπεται η χρήση ραδιοσυχνότητας χωρίς προηγουμένως να έχει χορηγηθεί από την ΕΕΤΤ δικαίωμα χρήσης της ραδιοσυχνότητας που χρησιμοποιείται στο ραδιοδίκτυο. Εξαίρεση αποτελεί η χρήση ραδιοεξοπλισμού τύπου ''PMR446'' ο οποίος λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο στη ζώνη συχνοτήτων 446-446,1 MHz και η ισχύς εκπομπής του δεν υπερβαίνει τα 500 mW (δηλ. το μισό βατ). Σύμφωνα με το Ν.3431/2006 για να λειτουργήσει ένα ειδικό ραδιοδίκτυο θα πρέπει ο κάτοχός του να απευθυνθεί στην ΕΕΤΤ προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο Γενικών Αδειών και να λάβει το αντίστοιχο δικαίωμα χρήσης της ραδιοσυχνότητας.

Δικαιολογητικά:

Προκειμένου μια εταιρεία να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει ένα ειδικό ραδιοδίκτυο θα πρέπει προηγουμένως να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ την πρότυπη αίτηση για την λήψη δικαιώματος χρήσης ειδικού ραδιοδικτύου, πλήρως συμπληρωμένη, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτή. Η πρότυπη αίτηση χωρίζεται στο πρώτο μέρος (δήλωση καταχώρησης στο Μητρώο Γενικών Αδειών) στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ραδιοδικτύου (νομική μορφή, νόμιμος εκπρόσωπος κλπ) και πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα που υπάρχουν, και στο δεύτερο μέρος στο οποίο είναι η τεχνική περιγραφή του δικτύου και ουσιαστικά δεν απαιτεί κάποιο επιπλέον έγγραφο, εκτός από την υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, όπως αναφέρεται στη τελευταία σελίδα της αίτησης. Η πρότυπη αίτηση καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσης υπάρχουν στο ιστοπεδίο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr).
Για τα ραδιοταξί ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω, αλλά επιπλέον θα πρέπει, σύμφωνα με το Ν.3431/2006, να προσκομιστεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και η έγκριση του καταστατικού του ραδιοταξί από τον οικείο Νομάρχη.
Τα τέλη που καταβάλλονται στην ΕΕΤΤ για τη λειτουργία του ειδικού ραδιοδικτύου χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: Τα τέλη εκχώρησης για τη διεκπεραίωση της αίτησης τα οποία καταβάλλονται εφάπαξ και τα τέλη χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων τα οποία είναι ετήσια και καταβάλλονται μια φορά το χρόνο κατόπιν σχετικής ειδοποίησης της ΕΕΤΤ. Τα τέλη εκχώρησης είναι 115 € αν το δίκτυο δεν έχει σταθμούς βάσης ούτε αναμεταδότες αλλά μόνο κινητούς και φορητούς σταθμούς. Αν το δίκτυο έχει αναμεταδότες, τότε το τέλος είναι 115,00 € για κάθε αναμεταδότη του δικτύου- ανεξάρτητα των σταθμών βάσης που έχει. Αν το δίκτυο δεν έχει αναμεταδότες αλλά μόνο σταθμούς βάσης, το τέλος είναι 115,00 € για κάθε σταθμό βάσης.
Τα τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εξαρτώνται από τον αριθμό των σταθερών σταθμών (βάσεις ή αναμεταδότες) του δικτύου και τον αριθμό των συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το τέλος χρήσης για ένα ειδικό ραδιοδίκτυο που αποτελείται από ένα σταθμό βάσης και έναν αναμεταδότη στην Αττική στη ζώνη VHF ανέρχεται περίπου σε 2400 € ετησίως. Στο ιστοπεδίο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) υπάρχει ένα excel με το οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υπολογίσει το ακριβές ποσό για το δικό του ραδιοδίκτυο.

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ραδιοδίκτυα
© 2002 - 2019 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs