Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ανανέωση άδειας ραδιοερασιτέχνη
 
Ανανέωση άδειας ραδιοερασιτέχνη


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Παράβολο ΔΟΥ 17,50 € για την ανανέωση.
3. Η προς ανανέωση άδεια ραδιοερασιτέχνη ( πρωτότυπη ).
4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τον μόνιμο χώρο εγκατάστασης του σταθμού βάσης και ότι η άδεια Ραδιοερασιτέχνη θα χρησιμοποιηθεί ερασιτεχνικά και όχι επαγγελματικά.
6. Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

Σημείωση:
Για τα νομικά πρόσωπα τα νομιμοποιητικά έγγραφα ( καταστατικό, ιδρυτική πράξη του εργαστηρίου, απόφαση του νομικού προσώπου περί ορισμού υπευθύνου ραδιοερασιτέχνη ).

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ανανέωση άδειας ραδιοερασιτέχνη
© 2002 - 2019 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs