Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ραδιοηλεκτρολόγος Β΄(χωρίς εξετάσεις)
 
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Β΄(χωρίς εξετάσεις)


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:

1. Υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε.
2. Κατοχή πτυχίου αναγνωρισμένης από το κράτος Ανώτερης σχολής Ηλεκτρονικών, ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ και ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ κατεύθυνσης ηλεκτρονικών.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο του κατεχόμενου πτυχίου μιας εκ των προαναφερόμενων σχολών.
3. Τρεις ( 3 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
" δεν υπόκειμαι στις στερήσεις από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και δεν έχω υποβάλει δικαιολογητικά για την απόκτηση άδειας ραδιοηλεκτρολόγου Β΄ σε άλλη υπηρεσία της χώρας ".
5. Παράβολο Χαρτοσήμου 15,00 € ( ΥΜΕ Αρ. Πρ. 35445/383 ).
6. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ραδιοηλεκτρολόγος Β΄(χωρίς εξετάσεις)
© 2002 - 2019 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs