Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Επιβατηγού Ι.Χ. σε ΑΜΕΑ
 
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Επιβατηγού Ι.Χ. σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) - Αναπηρικού


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση (υπάρχει έντυπη στις υπηρεσίες μεταφορών).
2.Τίτλος κυριότητας του οχήματος (πιστοποιητικό τελωνείου κ.λ.π.).
3.Έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών για την ατελή εισαγωγή του οχήματος.
4.Έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών για την ατελή απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.
5.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου οχημάτων από ΚΤΕΟ (προκειμένου για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα).
6.Άδεια κυκλοφορίας ξένης χώρας ή prospectus για μεταχειρισμένα.
7.Πρακτικό επιθεώρησης του αυτοκινήτου.

Διαδικασία:
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα παραπάνω δικαιολογητικά στον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας μεταφορών για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας.

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα, την ίδια μέρα.

Κόστος:
Καθορίζεται από την αρμόδια Οικονομική Εφορία.

Διάρκεια Ισχύος:
Για αόριστο χρόνο

 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Επιβατηγού Ι.Χ. σε ΑΜΕΑ
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs