Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας νέου τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ.
 
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας νέου τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ.


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Έγκριση θέση σε κυκλοφορία λεωφορείου Τουριστικού Δ.Χ. από τον Ε.Ο.Τ.
3. Άδεια λειτουργίας (από τον Ε.Ο.Τ.) τουριστικού Γραφείου
4. Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα Τ.Σ.Α. ή ΤΑΝΠΥ
5. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του λεωφορείου με απεριόριστη ασφάλεια επιβαινόντων
6. Πιστοποιητικά Τελωνισμού αυτοκινήτου συνοδευόμενα από έγκριση τύπου και σχεδιαγράμματα του οχήματος
7. Άδεια Οδικού Μεταφορέα Επιβατών
8. Βιβλιάριο Μεταβολών
9. Παράβολο 100,00 € τραπέζης συμβεβλημένης με τη Νομαρχία Αθηνών (σημείωμα καταβολής δίνεται από τη Διεύθυνση Μεταφορών)
10. Α.Φ.Μ. αγοραστή
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, πόσα και με ποιο αριθμό κυκλοφορίας τουριστικά Λ.Ι.Χ. έχει στην ιδιοκτησία του ο αγοραστής.
Στην περίπτωση που ο αγοραστής έχει ήδη πέραν του ενός Λ.Ι.Χ., ΕΠΙΠΛΕΟΝ Βεβαίωση Τράπεζας ότι στον λογαριασμό, του οποίου είναι αποκλειστικός δικαιούχος, έχει 5.000 € για κάθε επιπλέον αυτ/το Λ.Ι.Χ.

Διαδικασία:

1. Υποβολή δικαιολογητικών και έλεγχος αυτών
2. Καταβολή επιβαρύνσεων στην Τράπεζα
3. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας και χορήγηση πινακίδων

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Αυθημερόν ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα

Κόστος:
100,00 € στην τράπεζα και τέλος κυκλοφορίας στη Δ.Ο.Υ.

Σημείωση:
Σε περίπτωση ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας Δ.Χ. Τουριστικού Λεωφορείου λόγω μεταβίβασης το δικαιολογητικό 6 αντικαθίσταται από τα δικαιολογητικά μεταβίβασης και ισχύον Δ.Τ.Ε.

 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας νέου τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ.
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs