Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Λεωφορείου Ι.Χ.
 
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Λεωφορείου Ι.Χ.


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Άδειες κυκλοφορίας Λ.Ι.Χ. αυτοκινήτων χορηγούνται στο όνομα:

1. Κοινωφελών Οργανισμών ή Ιδρυμάτων
2. Σχολείων στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης
3. Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, κοινοπραξίας ή συνεταιρισμών Ξενοδόχων
4. Αεροπορικών Επιχειρήσεων
5. Βιομηχανικών επιχειρήσεων, εργοληπτικών Δημοσίων Έργων επιχειρήσεων, Ναυπηγείων, ως και επιχειρήσεων εκμεταλλεύσεως ορυχείων ή μεταλλείων
6. Επιχειρήσεων εκμεταλλεύσεως ιαματικών πηγών και επιχειρήσεων Καζίνων
7. Επιχειρήσεων παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών στην Ελλάδα
8. Παιδικών Σταθμών και Ιδρυμάτων εν γένει και Κέντρων απροσάρμοστων παιδιών
9. Πρωτοβαθμίων γεωργικών συνεταιρισμών του άρθρου 1 Ν. 921/ 79

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας, πιστοποιητικό τελωνείου (τίτλος κυριότητας)
3. Άδεια νομίμου λειτουργίας της επιχειρήσεως και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του οχήματος ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο περί της νομίμου λειτουργίας της επιχειρήσεως
4. Δελτίο ΚΤΕΟ όταν πρόκειται για ενάριθμο Λ.Ι.Χ. ή πρακτικό επιθεώρησης όταν πρόκειται για ανάριθμο καινούργιο αυτοκίνητο
5. Α.Φ.Μ. αγοραστή

Διαδικασία:

1. Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών
2. Καταβολή στην Τράπεζα τέλους αδείας 75,00 €
3. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Αυθημερόν ή μια εργάσιμη ημέρα

Κόστος:
Γραμμάτιο ταξινόμησης 75,00 € στη Δ.Ο.Υ. για ανάριθμο και ενάριθμο Λ.Ι.Χ. και τέλη κυκλοφορίας εφόσον δεν έχουν καταβληθεί

 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Λεωφορείου Ι.Χ.
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs