Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού Ι.Χ .μέχρι 4.000 kg
 
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού Ι.Χ. Αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 4.000 kg


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Το φυσικό πρόσωπο ή η επιχείρηση που υποβάλλει το σχετικό αίτημα πρέπει να εμπορεύεται παράγει, εισάγει, εξάγει, εξορρυγνύει προϊόντα ή μεταφέρει είδη για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών επιχείρησης.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου
3. Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για το συγκεκριμένο επάγγελμα του φυσικού προσώπου ή της επιχείρησης
4. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού ελέγχου Οχημάτων από ΚΤΕΟ εφόσον το Φ.Ι.Χ. δεν εισάγεται στη χώρα ως καινούργιο και δεν ταξινομείται ως τέτοιο για πρώτη φορά
5. Άδεια κυκλοφορίας ξένης χώρας ή Prospectus εφόσον δεν υπάρχει έγκριση τύπου για το όχημα
6. Βεβαίωση κτηνιατρικής ή υγειονομικής υπηρεσίας εφόσον το αυτοκίνητο θα μεταφέρει τρόφιμα ή τρόφιμα ζωικής προέλευσης ή γενικά είδη που συνδέονται με τη δημόσια υγεία
7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης (όπου ρητά προβλέπεται από την κανονιστική απόφαση Α2/5830/91)
8. Α.Φ.Μ. αγοραστή

Διαδικασία:

1. Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών
2. Έκδοση απογραφικού και καταβολή επιβαρύνσεων στη Δ.Ο.Υ. και στην Τράπεζα.

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Αυθημερόν ή μία εργάσιμη ημέρα

Κόστος:

1. Γραμμάτιο είσπραξης περί καταβολής τελών ταξινόμησης ( 75,00 € για ενάριθμο και για ανάριθμο )
2. Καταβολή εισφοράς Ν. 1959/ 91, όταν το αυτοκίνητο κυκλοφορεί για πρώτη φορά ως Φ.Ι.Χ. Η εισφορά αυτή είναι ανάλογη με το μικτό βάρος του αυτοκινήτου και καταβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους.

 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού Ι.Χ .μέχρι 4.000 kg
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs