Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Χορήγηση - ανανέωση - αντικατάσταση Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ
 
Χορήγηση - ανανέωση - αντικατάσταση Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

Α. ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει την μόνιμη κατοικία του.
2. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, (το οποίο θα πρέπει να είναι αναπηρικό).
3. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης των δικαιούμενων να οδηγούν το ανωτέρω αναπηρικό όχημα.
4. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
5.Το παλαιό ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα, εφόσον είχε αυτό χορηγηθεί, βάσει της Γ4Α/Φ/3012/1984 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
6. Κάθε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική με την υιοθεσία ή την αναδοχή Ατόμων με Αναπηρίες (για τις περιπτώσεις κατόχων ΙΧ οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα).
Β. ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνει τη μόνιμη κατοικία του.
2. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του αιτούντος.
3. Το παλαιό δελτίο στάθμευσης για ΑΜΕΑ.
Γ. ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΚΛΟΠΗΣ Ή ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η απώλεια ή η κλοπή ή η φθορά του Δελτίου Στάθμευσης ( αντίγραφο του νέου Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ, χορηγείται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης ).

Διαδικασία:
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα παραπάνω δικαιολογητικά στον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας μεταφορών.

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Παρατήρηση:
Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή, καθώς και εξουσιοδότηση.
2.Κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Χορήγηση - ανανέωση - αντικατάσταση Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs