Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Χορήγηση άδειας ρυμούλκησης μπαγαζιέρας - τρέυλερ - τροχοσκηνής
 
Χορήγηση άδειας ρυμούλκησης μπαγαζιέρας - τρέυλερ - τροχοσκηνής


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

Α. ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
1. Αίτηση.
2. Παράβολο 3,00 € ( Δ.Ο.Υ. ).
3. Υπεύθυνη δήλωση ( ν 1599/86 ) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 ( ΦΕΚ 2117Β/06-12-99 ) απόφαση του ΥΠ.Μ.Ε. "στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου".
4. Φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ.
5. Αποδεικτικό αγοράς.
Β. ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
1. Αίτηση του νέου κατόχου.
2. Παράβολο 3,00 € ( Δ.Ο.Υ. ).
3. Υπεύθυνη δήλωση ( ν 1599/86 ) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 ( ΦΕΚ 2117Β/06-12-99 ) απόφαση του ΥΠ.Μ.Ε. " στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου ".
4. Φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ.
5. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης.
Γ. ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
1. Αίτηση.
2. Παράβολο 3,00 € ( Δ.Ο.Υ. ).
3. Υπεύθυνη δήλωση ( ν 1599/86 ) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 (ΦΕΚ 2117Β/06-12-99) απόφαση του ΥΠ.Μ.Ε. " στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου ".
4. Φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας του νέου Ε.Ι.Χ.
5. Προηγούμενο σημείωμα ρυμούλκησης.
Δ. ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
1. Αίτηση.
2. Παράβολο 3,00 € ( Δ.Ο.Υ. )
3. Υπεύθυνη δήλωση ( ν 1599/86 ) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99
(ΦΕΚ 2117Β/06-12-99) απόφαση του ΥΠ.Μ.Ε. "στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου".
4. Φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας του νέου Ε.Ι.Χ.
5. Φωτοαντίγραφο υπάρχοντος σημειώματος ρυμούλκησης.

Σημείωση:
Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του κατόχου του ρυμουλκούμενου στην οποία θα αναγράφει:" παραχωρώ την χρήση του με αρ. πλαισίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .τρέιλερ - μπαγαζιέρας - τροχοσκηνής ιδιοκτησίας μου στον
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη αυτοκινήτου ) κάτοχο του υπ΄ αριθμ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . αυτοκινήτου.

Διαδικασία:
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα παραπάνω δικαιολογητικά στον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας μεταφορών.

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Κόστος:
3,00 €

Παρατήρηση:
Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Χορήγηση άδειας ρυμούλκησης μπαγαζιέρας - τρέυλερ - τροχοσκηνής
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs