Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. λόγω αλλαγής μορφής της επιχείρησης
 
Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού Ι.Χ. λόγω αλλαγής μορφής της επιχείρησης (μετατροπή σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ)


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Επίσημο αντίγραφο καταστατικού για τις ( ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ ) εταιρείες και ΦΕΚ για τις ( ΑΕ και ΕΠΕ ) εταιρείες.
3. Βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ, στην οποία να προκύπτει η αλλαγή μορφής της επιχείρησης και ότι οι εργασίες της, συνεχίζονται χωρίς διακοπή από την έναρξή τους.
4. Άδεια κυκλοφορίας.
5. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας του αυτοκινήτου.
6. Παράβολο Τραπέζης αξίας 75,00 €.
7. Πιστοποιητικό ΚΤΕΟ.
8. Για τα καινούργια αυτοκίνητα που δεν έχουν προγραμματιστεί για ΚΤΕΟ, πρακτικό επιθεώρησης για τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα
και υπεύθυνες δηλώσεις για τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα.
9. Στην πίσω σελίδα της δήλωσης αυτής, θα αποτυπώνεται το ίχνος του χαραγμένου αριθμού πλαισίου του αυτοκινήτου.

Διαδικασία:
1. Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών.

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Αυθημερόν.

Κόστος:
Παράβολο Τραπέζης αξίας 75,00 €

Σημειώσεις:
Σχετική Νομοθεσία:
1. ΝΔ 49/66 ( ΦΕΚ 294/τΑ/68 ).
2. Απόφαση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 3/5360/5705 ( ΦΕΚ 316/370 ).

Παρατήρηση:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. λόγω αλλαγής μορφής της επιχείρησης
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs