Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας λόγω αλλαγής εξωτερικού χρωματισμού
 
Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ή Δίκυκλου Ι.Χ. λόγω αλλαγής εξωτερικού χρωματισμού


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του ενδιαφερομένου, για την αλλαγή χρωματισμού από ... σε ...
2. Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Διαδικασία:
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα παραπάνω δικαιολογητικά στον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών-Επικοινωνιών.

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Αυθημερόν ή μία (1) εργάσιμη ημέρα.

Κόστος:
Γραμμάτιο είσπραξης 75,00 € για ΕΙΧ και 9,00 € για ΔΙΧ.

Παρατήρηση:
Σε περίπτωση υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών από άλλο πρόσωπο απαιτούνται θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση από την αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και εξουσιοδότηση επίσης με θεώρηση υπογραφής.

 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας λόγω αλλαγής εξωτερικού χρωματισμού
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs