Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Αποχαρακτηρισμός Δ.Χ. αυτοκίνητου
 
Αποχαρακτηρισμός επιβατικού ή φορτηγού ή λεωφορείου Δ.Χ. αυτοκίνητου


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες του αυτοκινήτου
3. Παράβολο Δ.Ο.Υ. 3,00 € (στην περίπτωση που το αυτοκίνητο προσκομίζεται για επιθεώρηση) ή υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 1599/86 του ή των ενδιαφερομένων στην οποία αποτυπώνεται ο αριθμός πλαισίου και δηλώνεται
ότι δεν έχει επέλθει καμιά μεταβολή στα τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία αυτού
4. Πιστοποιητικό O.A.E.E.
5. Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. ή τριπλότυπο περί καταβολής τελών κυκλοφορίας
6. Βιβλιάριο Μεταβολών (επίδειξη)

Διαδικασία:

1. Υποβολή δικαιολογητικών, έλεγχος αυτών
2. Έκδοση πράξης αποχαρακτηρισμού

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Αυθημερόν.

Κόστος:
3,00 €

Σημείωση:
Προκειμένου να γίνει αποχαρακτηρισμός οχήματος Δ.Χ. πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει την κυριότητα του δικαιώματος ως Δ.Χ. ή συναίνεση του έχοντος την παρακράτηση της κυριότητας.

Παρατήρηση:
Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Αποχαρακτηρισμός Δ.Χ. αυτοκίνητου
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs