Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Μετατροπή αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας σε καταλυτικά
 
Μετατροπή αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας σε καταλυτικά


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Η άδεια κυκλοφορίας του επιβατικού αυτοκινήτου.
2. Τιμολόγιο αγοράς του καταλύτη ή και του φίλτρου ενεργού άνθρακα.
3. Έγκριση τύπου του καταλυτικού μετατροπέα ή και του φίλτρου ενεργού άνθρακα απο την Διευθ. Τεχν. Οχημάτων του ΥΜΕ. (Χορηγείται αφού υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά)
α) - Αίτηση του ενδιαφερόμενου
β) - Έγκριση τύπου του καταλυτικού μετατροπέα ή και του φίλτρου ενεργού άνθρακα απο χώρα μελος της Ε.Ε. η οποία να περιλαμβάνει στοιχεία όπως - τεχνική περιγραφή, σχέδιο, τύπος κλπ.
γ) - Πιστοποιητικό καυσαερίων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
4. Βεβαίωση εξουσιοδοτημένου συνεργείου για έκδοση Κ.Ε.Κ. με την οποία θα βεβαιώνεται ότι τοποθετήθηκε ο καινούργιος καταλυτικός μετατροπέας ή και το φίλτρο ενεργού άνθρακα.
5. Βεβαίωση ΚΤΕΟ για την τοποθέτηση του καινούργιου καταλυτικού μετατροπέα ή και του φίλτρου ενεργού άνθρακα, και για της εκπομπές καυσαερίων του συγκεκριμένου οχήματος.

Διαδικασία:
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που έχει εκδόσει την άδεια κυκλοφορίας του προς μετατροπή αυτοκινήτου τα παραπάνω δικαιολογητικά.
Με βάση τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών σφραγίζει την ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας με την ένδειξη " αντιρρυπαντικής τεχνολογίας " και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια ΔΟΥ για τον χαρακτηρισμό του αυτοκινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2052/92.

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σχετική νομοθεσία:

ΚΥΑ 56818/395/93 (ΦΕΚ 100Β/92)
Ν. 2052/92
Οδηγία 88/76 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΚΥΑ Φ50/94474/4556/1.11.94

Παρατήρηση:
Πρακτικά τέτοιου είδους μετατροπές είναι ασύμφορες, λόγω της παλαιότητας (οχήματα κατασκευής προ του 1991) και της ασήμαντης εμπορικής αξίας που έχουν πλέον αυτά τα οχήματα.

 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Μετατροπή αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας σε καταλυτικά
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs