Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Μεταβίβαση Φορτηγού Ι.Χ. λόγω λύσεως της εταιρείας
 
Μεταβίβαση Φορτηγού Ι.Χ. λόγω λύσεως της εταιρείας


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Έντυπο απογραφής ( το οποίο χορηγείται από την Υπηρεσία ).
3. Κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και των πινακίδων.
4. Διαλυτικό εταιρείας.
5. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ, στην οποία να φαίνεται ότι δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για το αυτοκίνητο.
6. Συμβολαιογραφική πράξη εξοφλήσεως του αυτοκινήτου, εφόσον υπήρχε παρακράτηση κυριότητας.
7. Τριπλότυπο είσπραξης Τραπέζης αξίας 75,00 € στο όνομα των μελών της λυθείσης εταιρείας.
8. Άδεια κυκλοφορίας, βιβλιάριο μεταβολών και πινακίδες κυκλοφορίας.

Διαδικασία:
1. Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών.

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Αυθημερόν.

Κόστος:
Παράβολο Τραπέζης αξίας 75,00 €

Σημειώσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Μεταβίβαση Φορτηγού Ι.Χ. λόγω λύσεως της εταιρείας
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs