Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες Οδήγησης > Εκπαίδευση θεωρητική & πρακτική
 
Εκπαίδευση θεωρητική & πρακτική των υποψηφίων οδηγών για κάθε κατηγορία


Για την κυκλοφοριακή αγωγή, την καλύτερη κατάρτιση και εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών αλλά και των υπαρχόντων οδηγών, με σκοπό την οδική ασφάλεια και την σταδιακή μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών υλοποιεί ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει κυρίως :

Εφαρμογή νομοθεσίας εναρμονισμένης με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Καθιέρωση ελάχιστου αριθμού μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαιδεύσεως των υποψηφίων οδηγών, πριν να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις.
Λειτουργία ειδικά εξοπλισμένων Σχολών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαιδεύσεως Υποψηφίων Οδηγών, όπου θα γίνεται η διδασκαλία των βιβλίων - εγχειριδίων θεωρητικής εκπαιδεύσεως υποψηφίων οδηγών.
Διαρκή επιμόρφωση εκπαιδευτών και εξεταστών υποψηφίων οδηγών.
Τη συγγραφή των βιβλίων :


<< Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Μοτοσικλετών >>
<< Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων >>
<< Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Φορτηγών >>
<< Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Λεωφορείων >>


Ο ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων για συμμετοχή στις εξετάσεις είναι :
(όπως καθορίζονται με την Υ.Α. A3/οικ/50984/7947/2013 και ισχύουν από 2/12/2013)

Κατηγορία διπλώματος Ελάχιστες ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
ΑΜ κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοποδηλάτου έως 50 κ.ε. 10 ώρες Βιβλίο μοτοσικλέτας
20 ώρες ΚΟΚ + 1 ώρα Η/Υ (δεν απαιτούνται αν έχετε Β' αυτοκινήτου)
Α1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 125 κ.ε. μέγιστη ισχύς 11 Kw 10 ώρες Β. μοτοσικλέτας (δεν απαιτούνται αν έχετε ΑΜ)
20 ώρες ΚΟΚ + 1 ώρα Η/Υ (δεν απαιτούνται αν έχετε ΑΜ ή Β)
Α2 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 35 Kw 10 ώρες Β. μοτοσικλέτας (δεν απαιτούνται αν έχετε ΑΜ ή Α1)
20 ώρες ΚΟΚ + 1 ώρα Η/Υ (δεν απαιτούνται αν έχετε ΑΜ ή Α1 ή Β)
Α κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας χωρίς περιορισμό
ισχύος ή κυβικών
10 ώρες Β. μοτοσικλέτας (δεν απαιτούνται αν έχετε ΑΜ,Α1 ή Α2)
20 ώρες ΚΟΚ + 1 ώρα Η/Υ (δεν απαιτούνται αν έχετε ΑΜ,Α1,Α2 ή Β)
Β κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου έως 8 +1 θέσεις
& φορτηγό έως 3500 kg μικτό βάρος
20 ώρες ΚΟΚ + 1 ώρα Η/Υ
(δεν απαιτούνται αν έχετε ΑΜ,Α1,Α2 ή Α)
C1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Φορτηγού έως 7500 kg μικτό βάρος 15 ώρες Βιβλίο Φορτηγών
(αν έχετε D1 ή D μόνο 6 ώρες)
C κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Φορτηγού 15 ώρες Βιβλίο Φορτηγών (δεν απαιτούνται αν έχετε C1)
(αν έχετε D1 ή D μόνο 6 ώρες)
D1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου έως 16+1 θέσεις
& μέχρι 8 μέτρα μήκος
15 ώρες Βιβλίο Λεωφορείων
(αν έχετε C1 ή C μόνο 6 ώρες)
D κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου 15 ώρες Βιβλίο Λεωφορείων (δεν απαιτούνται αν έχετε D1)
(αν έχετε C1 ή C μόνο 6 ώρες)

Ο ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων για συμμετοχή στις εξετάσεις είναι :
(όπως καθορίζονται με την Υ.Α. A3/οικ/50984/7947/2013 και ισχύουν από 2/12/2013)

Κατηγορία διπλώματος Ελάχιστες ώρες πρακτικής εκπαίδευσης
ΑΜ κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοποδηλάτου έως 50 κ.ε. 14 πρακτικές ώρες, αν έχετε Β 12 ώρες
Α1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 125 κ.ε. μέγιστη ισχύς 11 Kw 14 πρακτικές ώρες, αν έχετε Β 12 ώρες
(αν έχετε ΑΜ μόνο 7 ώρες)
Α2 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 35 Kw 14 πρακτικές ώρες, αν έχετε Β 12 ώρες
(αν έχετε ΑΜ ή Α1 μόνο 7 ώρες)
Α κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας χωρίς περιορισμό
ισχύος ή κυβικών
14 πρακτικές ώρες, αν έχετε Β 12 ώρες
(αν έχετε ΑΜ,Α1 ή Α2 μόνο 7 ώρες)
Β κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου έως 8 +1 θέσεις
& φορτηγό έως 3500 kg μικτό βάρος
25 πρακτικές ώρες
(αν έχετε ΑΜ,Α1,Α2 ή Α μόνο 18 ώρες)
ΒΕ κατηγορία - Άδεια Οδήγησης συζευγμένων οχημάτων έως
3500 kg μικτό βάρος
7 πρακτικές ώρες
C1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Φορτηγού έως 7500 kg μικτό βάρος 15 πρακτικές ώρες
(αν έχετε D1 ή D μόνο 6 ώρες)
C1E κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού 10 πρακτικές ώρες
C κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Φορτηγού 15 πρακτικές ώρες
(αν έχετε C1 μόνο 2 ώρες ενώ αν έχετε D1 ή D μόνο 6 ώρες)
CE κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού 10 πρακτικές ώρες
D1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου έως 16+1 θέσεις
& μέχρι 8 μέτρα μήκος
15 πρακτικές ώρες
(αν έχετε C1 ή C μόνο 6 ώρες)
D1E κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Λεωφορείου
( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα έως 16+1 θέσεις)
10 πρακτικές ώρες
D κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου 15 πρακτικές ώρες
(αν έχετε D1 μόνο 2 ώρες ενώ αν έχετε C1 ή C μόνο 6 ώρες)
DE κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Λεωφορείου
( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα)
10 πρακτικές ώρες

 
Αρχική > Άδειες Οδήγησης > Εκπαίδευση θεωρητική & πρακτική
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs