Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > ΚΤΕΟ > Χορήγηση αντιγράφου Δ.Τ.Ε. σε περίπτωση απώλειας
 
Χορήγηση αντιγράφου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου σε περίπτωση απώλειας


Η παρακάτω διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν το όχημα, αφορούν έλεγχο στα Δημόσια ΚΤΕΟ.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Υπεύθυνη δήλωση περί απώλειας.
3. Επίδειξη άδειας κυκλοφορίας.
4. Επίδειξη Ταυτότητας - διαβατήριου.

Προϋπόθεση:
Το αντίγραφο ζητείτε στο Κ.Τ.Ε.Ο. που έχει γίνει ο έλεγχος του οχήματος.

Σημειώσεις:
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προσέλθει ο κάτοχος, θα πρέπει τα (1) και (2) να είναι θεωρημένα ως προς το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή και να υπάρχει εξουσιοδότηση επίσης θεωρημένη προς άλλο πρόσωπο για την κατάθεση των δικαιολογητικών και παραλαβή του αντιγράφου.

 
Αρχική > ΚΤΕΟ > Χορήγηση αντιγράφου Δ.Τ.Ε. σε περίπτωση απώλειας
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs