Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > ΚΤΕΟ > Τεχνικός έλεγχος εκπαιδευτικών οχημάτων
 
Τεχνικός έλεγχος εκπαιδευτικών οχημάτων


Η παρακάτω διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν το όχημα, αφορούν έλεγχο στα Δημόσια ΚΤΕΟ.

Δικαιολογητικά:

1. Άδεια κυκλοφορίας
2. Προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου (εφόσον το όχημα έχει ελεγχθεί παλαιότερα)
3. Παράβολο από Δ.Ο.Υ.
4. Βεβαίωση μηχανολόγου- μηχανικού ή του μηχανολόγου-μηχανικού της αντιπροσωπείας του οχήματος για την καλή τοποθέτηση και λειτουργία του συστήματος των πεταλιών
5. Ταυτότητα - διαβατήριο του προσκομίζοντος το όχημα.
6. Άδεια ίδρυσης σχολής οδηγών ή άδεια λειτουργίας σχολής οδηγών.
7. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή.

Σημειώσεις:
Για αρχικό τεχνικό έλεγχο θα πρέπει να προγραμματιστεί τηλεφωνικό ραντεβού στο 1525.
Σε περίπτωση που υπάρχει Δ.Τ.Ε. σε ισχύ, το όχημα μπορεί να προσκομισθεί στο ίδιο ΚΤΕΟ που είχε ελεγχθεί για έλεγχο -3/+1 εβδομάδες χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού.

 
Αρχική > ΚΤΕΟ > Τεχνικός έλεγχος εκπαιδευτικών οχημάτων
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs