Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > ΚΤΕΟ > Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών κάθε τύπου λεωφορείου
 
Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών κάθε τύπου λεωφορείου βάσει του άρθρου 29/21504/1771/92 απόφαση του Υ.Μ.Ε.


Η παρακάτω διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν το όχημα, αφορούν έλεγχο στα Δημόσια ΚΤΕΟ.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Πιστοποιητικό τελωνισμού ή πιστοποιητικό ταξινόμησης του λεωφορείου.
3. Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις.
4. Επικυρωμένη επιστολή του εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου ή εναλλακτικά βεβαίωση του επισήμου αντιπροσώπου στην Ελλάδα από την οποία να προκύπτει το ακριβές έτος κατασκευής.
5. Αντίγραφο της ξένης άδειας κυκλοφορίας.
6. Αντίγραφο του πιστοποιητικού καυσαερίων σύμφωνα με την οδηγία 91/542/ΕΟΚ (το δικαιολογητικό αυτό δεν υποβάλλεται όταν το λεωφορείο ταξινομείται εκτός των περιοχών Αθηνών - περιχώρων και Θεσσαλονίκης και μέχρι 1-10-93)
7. Φάκελος με μελέτη μηχανολόγου - μηχανικού.
8. Πιστοποιητικό ταχογράφου.
9. Το προβλεπόμενο ειδικό τέλος για την διενέργεια του ελέγχου (ίσο ποσό με το παράβολο του Π.Τ.Ε.)

Σημειώσεις:
Κατόπιν ραντεβού προσκομίζεται για έλεγχο.

 
Αρχική > ΚΤΕΟ > Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών κάθε τύπου λεωφορείου
© 2002 - 2023 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs