Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 

Αρχική > Άδειες Οδήγησης > e-παράβολο - Παράβολα Δημόσιου Ταμείου

Διαδικασία επιλογής, εκτύπωσης, πληρωμής του e-παράβολου για άδειες οδήγησης

 

Οδηγίες έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο)

Ο συναλλασσόμενος συνδέεται στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ. και μέσα από την ηλεκτρονική
υπηρεσία « e-Παράβολο » συμπληρώνει το Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου.

Βήμα:1ο
http://www.gsis.gr

Επιλέξτε e-Παράβολο

 

Βήμα:2ο
Επιλέξτε για Πιστοποιημένους Χρήστες (χρειάζονται κωδικοί taxis)

Ή
Επιλέξτε για μη Πιστοποιημένους Χρήστες (Δεν χρειάζονται κωδικοί taxis, απλώς έκδοση παράβολου)

 
 

Βήμα:3ο
Επιλέξτε Χορήγηση Παραβόλου

 
 

Βήμα:4ο
Τα πεδία προς συμπλήρωση είναι τα παρακάτω:

1.
Φορέας Δημοσίου (Επιλέξτε Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών)
2.
Κατηγορία Παραβόλου (Επιλέξτε Άδεια Οδήγησης)
3. Τύπος Παραβόλου (Επιλέξτε αυτό που χρειάζεστε)
(Δεν χρειάζονται συμπλήρωση εάν γράψετε τον 4ψήφιο κωδικό στο άνω πεδίο και πιέσετε Αναζήτηση)

και
4. ΑΦΜ (υποχρεωτικό πεδίο)
5.
Όνομα (υποχρεωτικό πεδίο)
6. Επώνυμο/Επωνυμία (υποχρεωτικό πεδίο)
7.
Πατρώνυμο (υποχρεωτικό πεδίο)
(Δεν χρειάζονται συμπλήρωση εάν έχετε συνδεθεί με κωδικούς taxis)

Εναλλακτικά αποεπιλέξτε το πεδίο: «Αποστολή κωδικού με e-mail» (μη υποχρεωτικό πεδίο)

Τέλος εισάγετε τον εμφανιζόμενο κωδικό ελέγχου στο τελευταίο κάτω πεδίο και επιλέξτε Υποβολή Αιτήματος

 
 
Βήμα:5ο
Εφόσον δημιουργήσετε το παράβολο επιλέξτε αποθήκευση στον υπολογιστή ή την συσκευή σας (αρχείο pdf)
και έπειτα εκτυπώστε την 1η σελίδα τουλάχιστον ώστε να μπορείτε να το πληρώσετε στο ταμείο
οποιασδήποτε Τράπεζας ή των ΕΛΤΑ, μπορείτε βέβαια και μέσω web banking χωρίς χρέωση προμήθειας.
 
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ
Επιλέξτε το Παράβολο Άδειας Οδήγησης που χρειάζεστε
 
Κωδικός Χρήση - Αιτιολογία Ποσό
Παράβολο αρχικής χορήγησης ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β κατηγορίας 50,00
Παράβολο επέκτασης από την Β κατηγορία σε C ή C1 ή D ή D1 50,00
Παράβολο ανανέωσης κατηγοριών 50,00
Παράβολο προγραμματισμού Θεωρητικής εξέτασης 15,00
Παράβολο προγραμματισμού Δοκιμασίας Προσόντων & Συμπεριφοράς 15,00
Παράβολο προγραμματισμού Θεωρητικής εξέτασης Π.Ε.Ι. 20,00
Παράβολο προγραμματισμού Πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι. 20,00
Παράβολο εκτύπωσης άδειας οδήγησης 30,00
Παράβολο απώλειας ή κλοπής άδειας οδήγησης 30,00
Χαρτόσημο αρχικής χορήγησης ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β κατηγορίας 18,00
Χαρτόσημο επέκτασης σε ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β κατηγορία 27,02
Χαρτόσημο επέκτασης σε C ή C1 ή D ή D1 ή CE ή DE για Δημ. Υπαλ. 90,15
Χαρτόσημο επέκτασης σε C ή C1 ή D ή D1 ή CE ή DE 108,15
Χαρτόσημο ανανέωσης κατηγοριών 18,00
Χαρτόσημο αντίγραφου άδειας οδήγησης 9,02
Έκδοση ειδικής άδειας 50,00
Ανανέωση ειδικής άδειας 50,00
Ανανέωση ειδικής άδειας πέραν του 6μήνου 250,00
Επέκταση ειδικής άδειας 50,00
Συμμετοχή στην θεωρητική εξέταση για ειδική άδεια 20,00
     
 
Ενοποιημένα Παράβολα
 
0032
Παράβολο αρχικής χορήγησης ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β κατηγορίας 48,00
0033
Παράβολο επέκτασης σε ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β κατηγορία 57,02
0034
Παράβολο επέκτασης σε C ή C1 ή D ή D1 ή CE ή DE για Δημ. Υπαλ. 120,15
0035
Παράβολο επέκτασης σε C ή C1 ή D ή D1 ή CE ή DE 138,15
0036
Παράβολο ανανέωσης κατηγοριών 98,00
0037
Παράβολο απώλειας ή κλοπής άδειας οδήγησης 69,02
0038
Παράβολο αντίγραφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς 39,02
   
 
 
 
 

* Σύμφωνα με την απόφαση : Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017
Τα e-παράβολα όταν πληρώνονται στα ταμεία των εγκεκριμένων φορέων είσπραξης
(ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΕΛΤΑ) θα παρακρατείται προμήθεια.

 

© 2002 - 2021 drivingschool.gr

 
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs