Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες Οδήγησης αυτοκινήτων & μοτοσικλετών
   
 
Οι νέες κατηγορίες αδειών οδήγησης (όπως διαμορφώνονται με το Π.Δ. 51/2012 που ισχύουν από 19/1/2013)
   
  ΑΜ κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοποδηλάτου έως 50 κ.ε.
  Α1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 125 κ.ε. μέγιστη ισχύς 11 Kw
  Α2 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 35 Kw
  Α κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας χωρίς περιορισμό ισχύος ή κυβικών
 
  Β1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης για τετράκυλα
  Β κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου έως 8 +1 θέσεις & φορτηγό έως 3500 kg μικτό βάρος
  ΒΕ κατηγορία - Άδεια Οδήγησης συζευγμένων οχημάτων (ρυμουλκό Β κατ. & ρυμουλκούμενο έως 3500 kg μικτό βάρος)
 
  C1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Φορτηγού έως 7500 kg μικτό βάρος
  C1E κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα έως 12000 kg μικτό βάρος)
  C κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Φορτηγού
  CE κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα)
 
  D1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου έως 16+1 θέσεις & μέχρι 8 μέτρα μήκος
  D1E κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Λεωφορείου ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα έως 16+1 θέσεις)
  D κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου
  DE κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Λεωφορείου ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα)
 
  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ( Π.Ε.Ι. ) Αρχική χορήγηση - Γενικές πληροφορίες
  Χορήγηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων για κάτοχο άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C1E, C ή CE
  Χορήγηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών για κάτοχο άδειας οδήγησης κατηγορίας D1, D1E, D ή DE
 
   
 
Ανανεώσεις αδειών οδήγησης, αντίγραφα απώλειας - κλοπής, μετατροπές κ.α.
   
   
  Ανανέωση άδειας οδήγησης ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής
  Ανανέωση άδειας οδήγησης για κάτοχο 80 ετών & άνω
  Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω φθοράς
  Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής
  Αντικατάσταση άδειας οδήγησης (παλαιού τύπου) σε νέου κοινοτικού τύπου
  Μετατροπή επαγγελματικής άδειας οδήγησης σε ερασιτεχνική
  Μετατροπή υπηρεσιακής άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελληνική Αστυνομία
  Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ε.Ε.
  Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε στην Ελβετία σε αντίστοιχη Ελληνική
  Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από Η.Π.Α. - Καναδά - Αυστραλία - Ιαπωνία - Ν.Αφρική - Ν.Κορέα σε αντίστοιχη Ελληνική
  Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε αντίστοιχη Ελληνική
  Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε στην Αλβανία σε αντίστοιχη Ελληνική
  Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης Διπλωματικών υπαλλήλων σε αντίστοιχη Ελληνική
  Διεθνής άδεια οδήγησης - International driving licence
 
  Εκπαίδευση θεωρητική & πρακτική των υποψηφίων οδηγών για κάθε κατηγορία
  Εξέταση θεωρητική & πρακτική των υποψηφίων οδηγών για κάθε κατηγορία
 
  Βιβλίο << Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Μοτοσικλετών >>
  Βιβλίο << Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων >>
  Βιβλίο << Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Φορτηγών >>
  Βιβλίο << Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Λεωφορείων >>
  Βιβλίο << ΠΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ >>
  Βιβλίο << ΠΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ >>
  Θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών μέσω Η/Υ - Testdrive (κατεβάστε το πρόγραμμα εξέτασης)
 
  Συμβεβλημένοι Ιατροί με τις Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών
  Διαγνωστικά - εξεταστικά κέντρα Αττικής
  Προσωρινή άδεια οδήγησης Ν. 4663/2020
 
  Οι κωδικοί παρατηρήσεων των νέων αδειών οδήγησης (σύμφ. με την Κ.Υ.Α. 43206/6028/2008 & 2006/126/ΕΚ) - (νέοι)
  Οι κωδικοί παρατηρήσεων των αδειών οδήγησης (σύμφωνα με το Π.Δ. 19/1995) - (παλαιοί)
  Παράβολα Δημοσίου Ταμείου για διπλώματα οδήγησης και συναφείς υποθέσεις
 

Αρχική > Άδειες Οδήγησης αυτοκινήτων & μοτοσικλετών
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs