Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Περιεχόμενα sitemap
 
Σχολές Οδηγών - ΚΕΘΕΥΟ της Ελλάδας ανα περιφέρειες:
 
Σχολές Οδήγησης στην Περιφέρεια Αττικής
 
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής
 
Σχολές Οδήγησης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Φθιώτιδος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Φωκίδος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
 
Σχολές Οδήγησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 
Σχολές Οδήγησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
 
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Αργολίδος της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 
Σχολές Οδήγησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
 
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
Σχολές Οδήγησης στην Περιφέρεια Ηπείρου
 
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Πρεβέζης της Περιφέρειας Ηπείρου
 
Σχολές Οδήγησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 
Σχολές Οδήγησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 
Σχολές Οδήγησης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
 
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
 
Σχολές Οδήγησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 
Σχολές Οδήγησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Καρπάθου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Σύρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Μήλου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Πάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Νάξου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Τήνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Άνδρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 
Σχολές Οδήγησης στην Περιφέρεια Ιονίου
 
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίου
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίου
 
Σχολές Οδήγησης στην Περιφέρεια Κρήτης
 
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης
Σχολές οδηγών που εδρεύουν στο Περιφερειακό διαμέρισμα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης
 
 
Καταχώρηση Σχολής Οδηγών - ΚΕΘΕΥΟ στον κατάλογό μας
 
Άδειες Οδήγησης - Διπλώματα
 
ΑΜ κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοποδηλάτου έως 50 κ.ε.
Α1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 125 κ.ε. μέγιστη ισχύς 11 Kw
Α2 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 35 Kw
Α κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας χωρίς περιορισμό ισχύος ή κυβικών
 
Β1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης για τετράκυλα
Β κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου έως 8 +1 θέσεις & φορτηγό έως 3500 kg μικτό βάρος
ΒΕ κατηγορία - Άδεια Οδήγησης συζευγμένων οχημάτων (ρυμουλκό Β κατ. & ρυμουλκούμενο έως 3500 kg μικτό βάρος)
 
C1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Φορτηγού έως 7500 kg μικτό βάρος
C1E κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα έως 12000 kg μικτό βάρος)
C κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Φορτηγού
CE κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα)
 
D1 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου έως 16+1 θέσεις & μέχρι 8 μέτρα μήκος
D1E κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Λεωφορείου ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα έως 16+1 θέσεις)
D κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου
DE κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Λεωφορείου ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα)
 
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ( Π.Ε.Ι. ) Αρχική χορήγηση - Γενικές πληροφορίες
Χορήγηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων για κάτοχο άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C1E, C ή CE
Χορήγηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών για κάτοχο άδειας οδήγησης κατηγορίας D1, D1E, D ή DE
 
Ανανεώσεις αδειών οδήγησης, αντίγραφα απώλειας - κλοπής, μετατροπές κ.α.
 
Ανανέωση άδειας οδήγησης ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής
Ανανέωση άδειας οδήγησης για κάτοχο από 74 έως 79 ετών
Ανανέωση άδειας οδήγησης για κάτοχο 80 ετών & άνω
Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω φθοράς
Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής
Αντικατάσταση άδειας οδήγησης (παλαιού τύπου) σε νέου κοινοτικού τύπου
Μετατροπή επαγγελματικής άδειας οδήγησης σε ερασιτεχνική
Μετατροπή υπηρεσιακής άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελληνική Αστυνομία
Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ε.Ε.
Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε στην Ελβετία σε αντίστοιχη Ελληνική
Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από Η.Π.Α. - Καναδά - Αυστραλία - Ιαπωνία - Ν.Αφρική - Ν.Κορέα σε Ελληνική
Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε αντίστοιχη Ελληνική
Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης Διπλωματικών υπαλλήλων σε αντίστοιχη Ελληνική
Διεθνής άδεια οδήγησης - International driving licence
 
Εκπαίδευση θεωρητική & πρακτική των υποψηφίων οδηγών για κάθε κατηγορία
Εξέταση θεωρητική & πρακτική των υποψηφίων οδηγών για κάθε κατηγορία
Βιβλίο << Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Μοτοσικλετών >>
Βιβλίο << Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων >>
Βιβλίο << Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Φορτηγών >>
Βιβλίο << Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Λεωφορείων >>
Θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών μέσω Η/Υ - Testdrive (κατεβάστε το πρόγραμμα εξέτασης)
 
Συμβεβλημένοι Ιατροί με τις Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών
Διαγνωστικά - εξεταστικά κέντρα Αττικής
Εμφάνιση της προόδου εκτύπωσης της άδειας οδήγησης (υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών)
 
Οι κωδικοί παρατηρήσεων των νέων αδειών οδήγησης (σύμφ. με την Υ.Α. 43206/6028/2008 & 2006/126/ΕΚ) - (νέοι)
Οι κωδικοί παρατηρήσεων των αδειών οδήγησης (σύμφωνα με το Π.Δ. 19/1995) - (παλαιοί)
Παράβολα Δημοσίου Ταμείου για διπλώματα οδήγησης και συναφείς υποθέσεις
 
Επαγγελματικές Άδειες
 
Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) αρχική χορήγηση
Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) ανανέωση
Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) επέκταση σε άλλο νομό
 
ADR - Πιστοποιητικό μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
 
Έκδοση Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού
 
Εκπαιδευτές οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής - Επαγγελματικό περίγραμμα
Εξέταση υποψηφίων εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής - Αρμόδιος Φορέας
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής
Ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής
 
Σχολές Οδηγών - Χορήγηση άδειας ίδρυσης σχολής οδηγών
Σχολές Οδηγών - Χορήγηση άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών
Σχολές Οδηγών - Χορήγηση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών
ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.- Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών - Χορήγηση άδειας ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο
ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. - Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών - Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο
 
Χορήγηση άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών
Ανανέωση άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών
Χορήγηση άδειας συστάσεως και λειτουργίας μεταφορικών επιχειρήσεων του Ν. 383/76
Έκδοση βιβλίων εκτάκτων διαδρομών και κοινοτικής άδειας Ε.Ε.
Έκδοση πιστοποιητικού συμβούλου ασφαλείας μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
 
Συνεργεία επισκευής & συντήρησης αυτοκινήτων & μοτοσυκλετών
Χορήγηση άδειας ίδρυσης συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
Χορήγηση άδειας λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
Χορήγηση - ανανέωση εξουσιοδότησης κάρτας ελέγχου καυσαερίων (για βενζινοκίνητα ή υγραεριοκίνητα αυτοκίνητα)
Χορήγηση - ανανέωση εξουσιοδότησης κάρτας ελέγχου καυσαερίων (για πετρελαιοκίνητα οχήματα)
Χορήγηση πιστοποίησης συνεργείου για την αντικατάσταση απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων ή εκ των υστέρων τοποθέτηση τους
 
Τεχνίτες αυτοκινήτων & μοτοσυκλετών
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών αυτοκινήτων - μοτοσικλετών - μοτοποδηλάτων (Έλληνες υπήκοοι)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών αυτοκινήτων - μοτοσικλετών - μοτοποδηλάτων (ξένοι υπήκοοι)
 
Πρατήρια υγρών καυσίμων - πλυντήρια - λιπαντήρια - σταθμοί αυτοκινήτων
Χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων
Χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων
Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων
Χορήγηση άδειας ίδρυσης σταθμού αυτοκινήτων (στεγασμένου)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων (στεγασμένου)
Ανανέωση άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων (στεγασμένου) & πλυντηρίου - λιπαντήριου
Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας υπαίθριου, στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων και πλυντηρίου - λιπαντήριου
Χορήγηση άδειας ίδρυσης πλυντηρίου - λιπαντήριου
Χορήγηση άδειας λειτουργίας πλυντηρίου - λιπαντήριου
Χορήγηση άδειας ίδρυσης σταθμού αυτ/των υπαίθριου που λειτουργεί χωρίς υπαλλήλους με αυτοεξυπηρέτηση ( self service )
Χορήγηση άδειας ίδρυσης υπαίθριου σταθμού αυτ/των που λειτουργεί με υπαλλήλους
Χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων
Ανανέωση άδειας λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων
 
 
Άδειες κυκλοφορίας - πινακίδες αυτοκινήτων & μοτοσικλετών - μεταβιβάσεις
 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Επιβατηγού Ι.Χ. ή Δίκυκλου Ι.Χ (ταξινόμηση καινούριου ή εισαγωγής)

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού Ι.Χ. Αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 4.000 kg

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού Ι.Χ. Αυτοκινήτου μικτού βάρους πάνω από 4.000 kg

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Λεωφορείου Ι.Χ.

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας νέου τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ.

Χορήγηση άδειας και πινακίδων δοκιμαστικής κυκλοφορίας αυτοκίνητων και μοτοσικλετών

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Επιβατηγού Ι.Χ. σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) - Αναπηρικού

Χορήγηση - ανανέωση - αντικατάσταση Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ

Χορήγηση άδειας ρυμούλκησης μπαγαζιέρας - τρέυλερ - τροχοσκηνής

Χορήγηση άδειας ρυμούλκησης τροχόσπιτου

Χορήγηση βεβαίωσης ακινησίας Φορτηγού .Ι.Χ. ή Λεωφορείου Ι.Χ.

Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου επιβατικού Ι.Χ. ή μοτοσυκλέτας

Οριστική διαγραφή αυτοκίνητου ή μοτοσικλέτας λόγω καταστροφής, διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής στο εξωτερικό

Μεταβίβαση εναρίθμων Επιβατηγού Ι.Χ. ή Δίκυκλου Ι.Χ.

Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας Επιβατηγού Ι.Χ. - Δίκυκλου Ι.Χ. Στο όνομα κληρονόμων

Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας Επιβατικού Δ.Χ. (ταξί) - Φορτηγού Δ.Χ. Στο όνομα κληρονόμων

Μεταβίβαση Φορτηγού .Ι.Χ. ή Λεωφορείου Ι.Χ. (ενάριθμο)

Μεταβίβαση Φορτηγού .Ι.Χ. λόγω λύσεως της εταιρείας

Μεταβίβαση Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτου (ταξί )

Μεταβίβαση Φορτηγού Δ.Χ. Αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 6000 kg

Μεταβίβαση Φορτηγού Δ.Χ. Αυτοκινήτου μικτού βάρους πάνω απο 6000 kg

Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού Ι.Χ. λόγω αλλαγής μορφής της επιχείρησης (μετατροπή σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ)

Αποχαρακτηρισμός επιβατικού ή φορτηγού ή λεωφορείου Δ.Χ. αυτοκίνητου

Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας αυτοκίνητου ή δίκυκλου λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής

Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού ή Δίκυκλου Ι.Χ. λόγω αλλαγής κύριων χαρακτηριστικών (αλλαγή Κινητήρα)

Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ή Δίκυκλου Ι.Χ. λόγω αλλαγής εξωτερικού χρωματισμού

Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ή Δίκυκλου Ι.Χ. λόγω άρσης παρακράτησης κυριότητας

Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκίνητου ή δίκυκλου λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής

Αντικατάσταση Καταλύτη (καταλυτικού μετατροπέα)

Μετατροπή αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας σε καταλυτικά

 
Νομοθεσία - ΚΟΚ
 
Προεδρικά Διατάγματα
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
Υπουργικές Αποφάσεις
Νόμοι - νομοθετικές ρυθμίσεις
Εγκύκλιοι - Διευκρινιστικές - Σχέδια νόμου
Ευρωπαϊκές Οδηγίες
 
Ο Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - Κ.Ο.Κ. (σε μορφή HTML)
Ποινές - Επιβαλλόμενο πρόστιμο παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. - Βαθμοί ποινής point system
Σύστημα Ελέγχου της Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων [Σ.Ε.Σ.Ο.] - point system
Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - Ν. 2696/1999 (ελεύθερα από το Υπουργείο Μεταφορών σε μορφή pdf)
 
Χρήσιμες Πληροφορίες
 
Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων & μοτοσικλετών έτους 2024
Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων & μοτοσικλετών έτους 2023
Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων & μοτοσικλετών έτους 2022
Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων & μοτοσικλετών έτους 2021
Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων & μοτοσικλετών έτους 2020
Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων & μοτοσικλετών έτους 2019
Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων & μοτοσικλετών έτους 2018
Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων & μοτοσικλετών έτους 2017
Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων & μοτοσικλετών έτους 2016
Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων & μοτοσικλετών έτους 2015
Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων & μοτοσικλετών έτους 2014
Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων & μοτοσικλετών έτους 2013
Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων & μοτοσικλετών έτους 2012
Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων & μοτοσικλετών έτους 2011
Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων & μοτοσικλετών έτους 2010
Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων & μοτοσικλετών έτους 2009
 
Τεκμήρια αυτοκινήτων & μοτοσικλετών
 
Τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων & μοτοσικλετών
 
Ασφαλιστικές εταιρίες
Ασφαλιστικές Εταιρείες που συμμετέχουν στον άμεσο διακανονισμό ζημιών από τροχαίο (φιλικός διακανονισμός)
Έντυπο Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος
Εταιρίες παροχής οδικής βοήθειας
 
Eco-Driving οικονομική, οικολογική και ασφαλής οδήγηση
Υγραεριοκίνηση αυτοκινήτων οχημάτων
Πετρελαιοκίνηση αυτοκινήτων οχημάτων
ΚΕΚ - κάρτα ελέγχου καυσαερίων
Απόσυρση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας
 
Βρείτε τη φθηνότερη βενζίνη στα πρατήρια. Για να μη μας εκμεταλλεύονται οι κερδοσκόποι !!!
Βρείτε τις διαστάσεις της ζάντας σας (από την momo)
Βρείτε τις λάμπες σας (από την piaa.com)
Βρείτε το φίλτρο αέρος & λαδιού του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας σας (από την knfilters)
 
Κατασκευαστές Αυτοκινήτων - Μοτοσικλετών
Εισαγωγείς - αντιπρόσωποι - έμποροι
Ανταλλακτικά - αξεσουάρ
Συνεργεία αυτοκινήτων
Ηλεκτρολογεία αυτοκινήτων
Φανοποιεία αυτοκινήτων
 

Έλεγχος & συντήρηση οχήματος

Τεχνικά θέματα - συμβουλές

Εξοπλισμός οχημάτων

Ενεργητική ασφάλεια

Παθητική ασφάλεια

Ορολογία - γλωσσάριο

 
ΚΤΕΟ Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων
 
Κατηγορίες οχημάτων και συχνότητα τεχνικού ελέγχου
Κόστος τεχνικού ελέγχου (αρχικός ή επανέλεγχος - εμπρόθεσμος/εκπρόθεσμος)
Πρόγραμμα πρόσκλησης τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων οχημάτων του Υ.Μ.Ε. - έτους - 2020
Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο δίκυκλων μοτοσυκλετών με έδρα την Περιφέρεια Αττικής - 2020
Τεχνικός έλεγχος δικύκλων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών (Νομοθεσία)
Δημόσια κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων
Ιδιωτικά κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων
 
Τεχνικός έλεγχος Επιβατικών Ι.Χ. οχημάτων
Τεχνικός έλεγχος Επιβατικών Δ.Χ. (ταξί) οχημάτων
Τεχνικός έλεγχος εκπαιδευτικών οχημάτων
Τεχνικός έλεγχος φορτηγών μικτού βάρους μέχρι 3500 kg - Ασθενοφόρων - Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων
Τεχνικός έλεγχος φορτηγών απο 3501 kg μέχρι και 12000 kg
Τεχνικός έλεγχος φορτηγών άνω των 12001 kg
Τεχνικός έλεγχος λεωφορείων - σχολικών λεωφορείων με έως και 22 επιβάτες
Τεχνικός έλεγχος λεωφορείων άνω των 22 επιβατών
Τεχνικός έλεγχος αναρίθμων Ε.Ι.Χ., Ε.Δ.Χ. και φορτηγών οχημάτων μέχρι 3500 kg
Τεχνικός έλεγχος αναρίθμων φορτηγών απο 3501 kg μέχρι και 12000 kg
Τεχνικός έλεγχος αναρίθμων φορτηγών άνω των 12001 kg
Τεχνικός έλεγχος αναρίθμων λεωφορείων με έως και 22 επιβάτες
Τεχνικός έλεγχος αναρίθμων λεωφορείων άνω των 22 επιβατών
Επανέλεγχος ΕΙΧ, ΕΔΧ, αναρίθμων, Φορτηγών, Λεωφορείων
Τεχνικός έλεγχος ενάριθμων και ανάριθμων ρυμουλκούμενων απο 3501 kg μέχρι και 10000 kg
Τεχνικός έλεγχος ενάριθμων και ανάριθμων ρυμουλκούμενων άνω των 10000 kg
Έκδοση κάρτας ελέγχου καυσαερίων
Χορήγηση πιστοποιητικού Γ.Ε.Μ.Ο. (Γενικός Έλεγχος Μεμονωμένου Οχήματος)
Χορήγηση Πιστοποιητικού Επιθεώρησης
Έγκριση τοποθέτησης συσκευής υγραερίου - Υγραεριοκίνηση
Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών κάθε τύπου λεωφορείου βάσει του άρθρου 29/21504/1771/92 απόφαση του Υ.Μ.Ε.
Χορήγηση πιστοποιητικού ADR (Agreement Dangerous Road) οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
Έλεγχος διασκευής φορτηγού αυτοκινήτου
Χορήγηση πιστοποιητικού Ε.Δ.Υ.Μ (Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών)
Χορήγηση αντιγράφου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου σε περίπτωση απώλειας
Χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (Σ.Α.Π. - ABS)
Αίτηση για μερικό τεχνικό έλεγχο συστήματος πέδησης
Αίτηση για τεχνικό έλεγχο οχήματος λόγω αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας από μικτό κλιμάκιο έλεγχου οχημάτων
 
 
 
Αρχική > Περιεχόμενα sitemap
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs