Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Όροι χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

 

Όροι χρήσης και Πολιτική Απορρήτου του δικτυακού τόπου www.drivingschool.gr

Παρακαλείσθε να διαβάσετε τους ακόλουθους όρους την Πολιτική Απορρήτου και τις προϋποθέσεις προσεκτικά, καθώς διέπουν τη χρησιμοποίηση του δικτυακού τόπου (site) που παρέχεται από το drivingschool.gr.
Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου του drivingschool.gr αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων
(οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν τον κόμβο):

1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι
Η χρήση του δικτυακού τόπου του drivingschool.gr υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη.
Το drivingschool.gr μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει τους όρους.
Το drivingschool.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρο τον δικτυακό τόπο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους θα ισχύσουν από την επόμενη φορά που ο χρήστης θα προσπελάσει τον δικτυακό τόπο. Η συνέχιση της χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου από την πλευρά σας, μετά από την ημερομηνία μεταβολής των όρων αυτών, θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από εσάς των αλλαγών αυτών.
Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενα που έχουν μεταφραστεί από τα ελληνικά ή στα ελληνικά.
Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των μεταφράσεων, η επίσημη γλώσσα του δικτυακού τόπου είναι η ελληνική.

2. Περιορισμός ευθύνης δικτύου
Το drivingschool.gr δεν είναι υποχρεωμένο να διατηρεί ενημερωμένο τον δικτυακό τόπο. Οι χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης επειδή αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες ή να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτόν λόγω λαθών ή παραλείψεων σ' αυτόν, διακοπών της τηλεφωνικής γραμμής καθώς και βλαβών του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.
Το drivingschool.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες προβαίνουν οι χρήστες του δικτυακού τόπου, οπουδήποτε και αν εδρεύουν, ως αποτέλεσμα, άμεσο ή έμμεσο, πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτόν ή προσπελαύνονται μέσα από αυτόν, ανεξάρτητα του αν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από το drivingschool.gr ή κάποιο άλλο τρίτο μέρος.
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο μπορεί να μην είναι ενημερωμένες ή πλήρεις και, για το λόγο αυτό, πρέπει να διασταυρώνονται με άλλες επίσημες πηγές (πχ. την ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών), το drivingschool.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή πληρότητα του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου.
Το drivingschool.gr δεν εγγυάται ότι οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων ο δικτυακός τόπος τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλες απειλές της ασφάλειας του υπολογιστή σας.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται η οιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (H/Y, smartphone, tablet) ή η εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του διαδικτυακού χώρου του drivingschool.gr.

3. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας & Εμπορικά Σήματα
Συμφωνείται ότι η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται από τον δικτυακό τόπο γίνεται με δική σας ευθύνη. Το drivingschool.gr μπορεί να σας δίνει το δικαίωμα να αντιγράψετε και να εκτυπώσετε αποσπάσματα ή έγγραφα από τον παρόντα δικτυακό τόπο, με την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή. Κάθε αντίγραφο ή εκτύπωση των εγγράφων αυτών ή των σελίδων διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές.
Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών και σχεδίων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του drivingschool.gr και κατά συνέπεια, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο τροποποίησης, πώλησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης γενικότερα.
Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στο διαδικτυακό μας χώρο / ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία του drivingschool.gr
Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή και διανομή αυτών χωρίς την έγγραφη άδεια από την εταιρεία μας.
Παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων διώκεται ποινικά.

4. Σύνδεσμοι (Hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)
Αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει περιεχόμενο που να προέρχεται από τρίτα μέρη και μπορεί επίσης να περιέχει συνδέσμους (Hyperlinks) που οδηγούν σε ιστοσελίδες που κατέχονται από τρίτα μέρη. Το drivingschool.gr παρέχει τους συνδέσμους (Hyperlinks) μόνο για διευκόλυνση των χρηστών. Το drivingschool.gr δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων τρίτων ή του περιεχομένου τους, η προσπέλαση των οποίων γίνεται από τον δικτυακό τόπο αυτόν ή διατίθεται στον δικτυακό τόπο αυτόν και, ως εκ τούτου, το drivingschool.gr δεν ευθύνεται για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που κατέχεται από τρίτα μέρη.
Το drivingschool.gr δεν ευθύνεται αν το περιεχόμενο που αναδημοσιεύεται από τρίτα μέρη (είτε δημοσιεύεται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα) παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Επίσης, δεν ευθύνεται για τις πληροφορίες ή απόψεις που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ή το περιεχόμενο που αναδημοσιεύεται από τρίτα μέρη.Η πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες μέσω τέτοιων συνδέσεων από το διαδικτυακό χώρο του drivingschool.gr αποτελεί αποκλειστική δική σας ευθύνη.
Η σύνδεση άλλων δικτυακών τόπων με τον δικτυακό τόπο του drivingschool.gr επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι δεν πραγματοποιείται με τρόπο παραπλανητικό, π.χ. δεν υπονοείται υποστήριξη ή σύζευξη με το drivingschool.gr.

5. Πολιτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων
Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του δικτυακού τόπου www.drivingschool.gr και του διαχειριστή του ως υπεύθυνου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 - (GDPR).

Πληροφορίες προσωπικής ταυτότητας
Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης από τους χρήστες όταν αυτοί επισκέπτονται τον ιστότοπό μας (Site)
ή συμπληρώνουν κάποια φόρμα στοιχείων τους σε αυτόν.
Μπορεί να ζητηθεί από τους χρήστες, ανάλογα με την περίπτωση, το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπό μας ανώνυμα.
Θα συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης από Χρήστες μόνο αν μας υποβάλουν οικειοθελώς αυτές τις πληροφορίες.
Οι χρήστες μπορούν πάντοτε να αρνούνται την παροχή προσωπικών στοιχείων αναγνώρισης,
με την εξαίρεση ότι ενδέχεται να τους εμποδίσουν να συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες σχετικές με τον ιστότοπο.
Υποχρεώσεις επισκέπτη-χρήστη
Όταν αποστέλλονται πληροφορίες προς τον δικτυακό τόπο του drivingschool.gr με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) , για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από το drivingschool.gr, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια.
Εφόσον οι πληροφορίες που οικιοθελώς έχετε καταχωρήσει και αποστείλει προς τον δικτυακό τόπο του drivingschool.gr με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) , έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο μέσω του drivingschool.gr για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από το drivingschool.gr, όπως η διαφήμιση σχολών οδηγών & ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. θα μένουν αναρτημένες για αόριστο ή ορισμένο μέσω σχετικής σύμβασης χρόνο. Θα απαλείφονται δε εφόσον παρέλθει ο σχετικός χρόνος ή κριθεί αναγκαίο εάν οι σχετικές πληροφορίες και προϋποθέσεις αδειοδότησης & λειτουργίας δεν υφίστανται πλέον.
Ή ρητώς μας ζητηθεί να διαγραφούν από εσάς τους ίδιους, νόμιμο εκπρόσωπο σας, δημόσια αρχή ή όποιον τρίτο έχει αποδεδειγμένα έννομο προς τούτο συμφέρον.
Οι πληροφορίες που συμπληρώνονται για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη, χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία.
Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του κόμβου του drivingschool.gr από κάποιον επισκέπτη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου του (ip) θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.

Μη προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης
Μπορούμε να συλλέξουμε μη προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης σχετικά με τους Χρήστες κάθε φορά που αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπό μας.
Μη προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο του υπολογιστή και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους σύνδεσης των χρηστών με τον ιστότοπό μας, όπως το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα και οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και άλλες παρόμοιες πληροφορίες.

Cookies του προγράμματος περιήγησης στο Web
Ο ιστότοπός μας μπορεί να χρησιμοποιεί «cookies» για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη.
Το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη τοποθετεί cookies στον σκληρό δίσκο τους για σκοπούς τήρησης αρχείων και μερικές φορές για την παρακολούθηση πληροφοριών σχετικά με αυτά.
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να ορίσει στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού να αρνηθεί τα cookies ή να σας ειδοποιήσει κατά την αποστολή των cookies. Με την επιλογή αυτή, αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα τμήματα του ιστότοπου μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.

Τι είναι τα cookies
Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κειμένου που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε.
Ένα αρχείο cookie αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού και επιτρέπει στην υπηρεσία ή σε κάποιον τρίτο να σας αναγνωρίσει και να διευκολύνει την επόμενη επίσκεψή σας και να κάνει την υπηρεσία πιο χρήσιμη για εσάς.
Τα cookies μπορούν να είναι cookies «μόνιμα» (permanent) ή «συνεδρίας» (session).

Third-party cookies
Εκτός από τα δικά μας cookies, μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε διάφορα cookies τρίτων μερών για να αναφέρουμε τα στατιστικά στοιχεία χρήσης της υπηρεσίας.
Το Google Analytics συγκεντρώνει πληροφορίες που μας επιτρέπουν να κατανοούμε τις αλληλεπιδράσεις με τους ιστότοπούς μας, να βελτιώνουμε και εν τέλει να τελειοποιήσουμε την εμπειρία για να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.
Ποιες είναι οι επιλογές σας σχετικά με τα cookies
Αν θέλετε να διαγράψετε τα cookies ή να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού να διαγράψει ή να απορρίψει τα cookies, επισκεφθείτε τις σελίδες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ιστού σας.
Ωστόσο, εάν διαγράψετε τα cookies ή αρνηθείτε να τα δεχτείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες που προσφέρουμε, να μην μπορείτε να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και ορισμένες από τις σελίδες μας να μην εμφανίζονται σωστά.

Πώς χρησιμοποιούμε τις συλλεχθείσες πληροφορίες
To drivingschool.gr ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών για τους ακόλουθους σκοπούς:
Για την εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου και την απρόσκοπτη χρήση του από τους επισκέπτες. Ενδέχεται να χρειαστούμε πληροφορίες για την σωστή προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών.
Οι πληροφορίες που παρέχετε μας βοηθούν να ανταποκριθούμε στις ανάγκες εξυπηρέτησης πελατών και τις ανάγκες υποστήριξης πιο αποτελεσματικά. Προσαρμογή της εμπειρίας των χρηστών.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συνολικά τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι χρήστες μας ως ομάδα τις υπηρεσίες και τους πόρους που παρέχονται στον ιστότοπό μας.

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας
Εφαρμόζουμε κατάλληλες πρακτικές κρυπτογράφησης, συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων και μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, αποκάλυψη ή καταστροφή των προσωπικών σας πληροφοριών, του ονόματος σας και των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στον ιστότοπό μας.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας τους και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται νόμιμη βάση της επεξεργασίας τους.

Τα δικαιώματα σας
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε για εσάς:
Δικαίωμα πληροφόρησης. Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
Δικαίωμα πρόσβασης. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα με συνοπτικό, διαφανή, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο.
Δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων , μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
Δικαίωμα διαγραφής. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Δικαίωμα περιορισμού. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Δικαίωμα εναντίωσης. Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων . Στην περίπτωση αυτή, εμείς δεν θα υποβάλλουμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα στη φορητότητα. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα , τα οποία μας έχετε παράσχει , σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης. Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκειστε σε απόφαση λαμβανόμενη αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι σας ή σας επηρεάζει σημαντικά κατά ανάλογο τρόπο.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων Ιστοτόπου
To drivingschool.gr έχει τη διακριτική ευχέρεια να ενημερώσει αυτή την Πολιτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων Ιστοτόπου ανά πάσα στιγμή.
Όταν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στην κύρια σελίδα Πολιτικής Χρήσης Προσωπικών Δεδομένωντου ιστότοπου μας,
θα αναθεωρήσουμε την ημερομηνία ενημέρωσης στο κάτω μέρος αυτής.
Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να ελέγχουν συχνά αυτήν τη σελίδα για τυχόν αλλαγές ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε.
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή την Πολιτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων Ιστοτόπου και να γνωρίζετε τις τροποποιήσεις.

Αποδοχή των όρων
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτήν την πολιτική.
Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.
Η συνέχιση της χρήσης του Δικτυακού Τόπου μετά την γνωστοποίηση των αλλαγών σε αυτήν την πολιτική θεωρείται ότι αποδέχεστε τις αλλαγές αυτές.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων Ιστοτόπου, τις πρακτικές αυτού του ιστότοπου
ή τις συναλλαγές σας με αυτόν τον ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας.

Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία δέχεται την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).


Η παρούσα Πολιτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων Ιστότοπου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 21/4/2020

 

Αρχική > Όροι χρήσης και Πολιτική Απορρήτου
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs