Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Επιβατηγού Ι.Χ. ή Δίκυκλου Ι.Χ
 
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Επιβατηγού Ι.Χ. ή Δίκυκλου Ι.Χ (ταξινόμηση καινούριου ή εισαγωγής)


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δ.Τ.Ε. από το ΚΤΕΟ (μόνο εφόσον το αυτοκίνητο είναι μεταχειρισμένο και κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα
3. Αστυνομική ταυτότητα
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.
Εφόσον πρόκειται για καινούργιο αυτοκίνητο απαιτείται έγκριση τύπου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης
5. Πιστοποιητικά Τελωνείων ή κατασκευαστή.
6. Α.Φ.Μ. αγοραστή.
7. Τιμολόγιο Πώλησης, σε περίπτωση που το υπό ταξινόμηση όχημα υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής Φ.Π.Α.

Διαδικασία:

1. Υποβολή δικαιολογητικών - έλεγχος των τεχνικών χαρακτηριστικών
2. Καταβολή οικονομικών επιβαρύνσεων προς την Περιφέρεια (μέσω Τραπεζών)
3. Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας
4. Τέλη κυκλοφορίας τρέχοντος έτους στο κλιμάκιο της ΔΟΥ με την παραλαβή της άδειας κυκλοφορίας
5. Παραλαβή πινακίδων

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Αυθημερόν ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα

Κόστος:
Εκτός από τον φόρο που καταβάλλεται κατά τον εκτελωνισμό του οχήματος καταβάλλεται στην Τράπεζα παράβολο ταξινόμησης 75,00 € για τα αυτοκίνητα και 9,00 € για μοτοσικλέτες καθώς και τα τέλη κυκλοφορίας τρέχοντος έτους.

Παρατήρηση:
Απαιτείται και τιμολόγιο ή τιμολόγια εάν υπάρχουν διαδοχικές μεταβιβάσεις από Εταιρεία σε Εταιρεία ή από Εταιρεία σε φυσικό πρόσωπο.
Εάν η μεταβίβαση επί του πιστοποιητικού τελωνείου γίνεται από φυσικό πρόσωπο σε φυσικό πρόσωπο (και δεν υπάρχει τιμολόγιο) για τη μεταβίβαση καταβάλλεται το τέλος αδείας και το τέλος μεταβίβασης (ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά του οχήματος).
Εάν η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Επιβατηγού Ι.Χ. ή Δίκυκλου Ι.Χ
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs