Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες
   
  Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) αρχική χορήγηση
  Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) ανανέωση
  Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) επέκταση σε άλλο νομό
 
   
  ADR - Πιστοποιητικό μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
 
  Έκδοση Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού
 
  Εκπαιδευτές οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής - Επαγγελματικό περίγραμμα
  Εξέταση υποψηφίων εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής - Αρμόδιος Φορέας
  Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής
  Ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής
 
  Σχολές Οδηγών - Χορήγηση άδειας ίδρυσης σχολής οδηγών
  Σχολές Οδηγών - Χορήγηση άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών
  Σχολές Οδηγών - Χορήγηση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών
  ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.- Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών - Χορήγηση άδειας ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο
  ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. - Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών - Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο
 
  Χορήγηση άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών
  Ανανέωση άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών
  Χορήγηση άδειας συστάσεως και λειτουργίας μεταφορικών επιχειρήσεων του Ν. 383/76
  Έκδοση βιβλίων εκτάκτων διαδρομών και κοινοτικής άδειας Ε.Ε.
  Έκδοση πιστοποιητικού συμβούλου ασφαλείας μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
 
  Συνεργεία επισκευής & συντήρησης αυτοκινήτων & μοτοσυκλετών
  Χορήγηση άδειας ίδρυσης συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
  Χορήγηση άδειας λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
  Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
  Χορήγηση - ανανέωση εξουσιοδότησης κάρτας ελέγχου καυσαερίων (για βενζινοκίνητα ή υγραεριοκίνητα αυτοκίνητα)
  Χορήγηση - ανανέωση εξουσιοδότησης κάρτας ελέγχου καυσαερίων (για πετρελαιοκίνητα οχήματα)
  Χορήγηση πιστοποίησης συνεργείου για την αντικατάσταση απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων ή εκ των υστέρων τοποθέτηση τους
 
  Τεχνίτες αυτοκινήτων & μοτοσυκλετών
  Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών αυτοκινήτων - μοτοσικλετών - μοτοποδηλάτων (Έλληνες υπήκοοι)
  Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών αυτοκινήτων - μοτοσικλετών - μοτοποδηλάτων (ξένοι υπήκοοι)
 
  Πρατήρια υγρών καυσίμων - πλυντήρια - λιπαντήρια - σταθμοί αυτοκινήτων
  Χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων
  Χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων
  Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων
  Χορήγηση άδειας ίδρυσης σταθμού αυτοκινήτων (στεγασμένου)
  Χορήγηση άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων (στεγασμένου)
  Ανανέωση άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων (στεγασμένου) & πλυντηρίου - λιπαντήριου
  Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας υπαίθριου, στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων και πλυντηρίου - λιπαντήριου
  Χορήγηση άδειας ίδρυσης πλυντηρίου - λιπαντήριου
  Χορήγηση άδειας λειτουργίας πλυντηρίου - λιπαντήριου
  Χορήγηση άδειας ίδρυσης σταθμού αυτ/των υπαίθριου που λειτουργεί χωρίς υπαλλήλους με αυτοεξυπηρέτηση ( self service )
  Χορήγηση άδειας ίδρυσης υπαίθριου σταθμού αυτ/των που λειτουργεί με υπαλλήλους
  Χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων
  Ανανέωση άδειας λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων
 
   
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες
© 2002 - 2023 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs