Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας - πινακίδες αυτοκινήτων & μοτοσικλετών - μεταβιβάσεις
   
   
 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Επιβατηγού Ι.Χ. ή Δίκυκλου Ι.Χ (ταξινόμηση καινούριου ή εισαγωγής)

 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού Ι.Χ. Αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 4.000 kg

 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού Ι.Χ. Αυτοκινήτου μικτού βάρους πάνω από 4.000 kg

 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Λεωφορείου Ι.Χ.

 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας νέου τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ.

 

Χορήγηση άδειας και πινακίδων δοκιμαστικής κυκλοφορίας αυτοκίνητων και μοτοσικλετών

 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Επιβατηγού Ι.Χ. σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) - Αναπηρικού

  Χορήγηση - ανανέωση - αντικατάσταση Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ
 

Χορήγηση άδειας ρυμούλκησης μπαγαζιέρας - τρέυλερ - τροχοσκηνής

 

Χορήγηση άδειας ρυμούλκησης τροχόσπιτου

 

Χορήγηση βεβαίωσης ακινησίας Φορτηγού .Ι.Χ. ή Λεωφορείου Ι.Χ.

 
  Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου επιβατικού Ι.Χ. ή μοτοσυκλέτας
 

Οριστική διαγραφή αυτοκίνητου ή μοτοσικλέτας λόγω καταστροφής, διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής στο εξωτερικό

 
 

Μεταβίβαση εναρίθμων Επιβατηγού Ι.Χ. ή Δίκυκλου Ι.Χ.

  Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας Επιβατηγού Ι.Χ. - Δίκυκλου Ι.Χ. Στο όνομα κληρονόμων
  Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας Επιβατικού Δ.Χ. (ταξί) - Φορτηγού Δ.Χ. Στο όνομα κληρονόμων
 

Μεταβίβαση Φορτηγού .Ι.Χ. ή Λεωφορείου Ι.Χ. (ενάριθμο)

  Μεταβίβαση Φορτηγού .Ι.Χ. λόγω λύσεως της εταιρείας
 

Μεταβίβαση Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτου (ταξί )

 

Μεταβίβαση Φορτηγού Δ.Χ. Αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 6000 kg

 

Μεταβίβαση Φορτηγού Δ.Χ. Αυτοκινήτου μικτού βάρους πάνω απο 6000 kg

 
  Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού Ι.Χ. λόγω αλλαγής μορφής της επιχείρησης (μετατροπή σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ)
 

Αποχαρακτηρισμός επιβατικού ή φορτηγού ή λεωφορείου Δ.Χ. αυτοκίνητου

 

Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας αυτοκίνητου ή δίκυκλου λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής

 

Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού ή Δίκυκλου Ι.Χ. λόγω αλλαγής κύριων χαρακτηριστικών (αλλαγή Κινητήρα)

 

Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ή Δίκυκλου Ι.Χ. λόγω αλλαγής εξωτερικού χρωματισμού

  Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ή Δίκυκλου Ι.Χ. λόγω άρσης παρακράτησης κυριότητας
 

Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκίνητου ή δίκυκλου λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής

 

Αντικατάσταση Καταλύτη (καταλυτικού μετατροπέα)

 

Μετατροπή αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας σε καταλυτικά

   
   
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας - πινακίδες αυτοκινήτων & μοτοσικλετών - μεταβιβάσεις
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs