Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Χορήγηση άδειας και πινακίδων δοκιμαστικής κυκλοφορίας
 
Χορήγηση άδειας και πινακίδων δοκιμαστικής κυκλοφορίας αυτοκίνητων και μοτοσικλετών


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου (Εμπορικού, Βιομηχανικού, Επαγγελματικού ή Βιοτεχνικού) για την εγγραφή και το αντικείμενο εργασιών της ενδιαφερόμενης επιχείρησης
3. Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. για την εγγραφή της επιχείρησης στους φορολογικούς καταλόγους και τον αριθμό των πωληθέντων αυτοκινήτων (ανάριθμων) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος (ειδικά για τους μεταπωλητές - εμπόρους με προμήθεια)
4. Επιστολή Τραπέζης ή Πιστοποιητικό Τελωνείου Εισαγωγής για τον αριθμό των κατά το προηγούμενο ή το τρέχον έτος εισαχθέντων αυτοκινήτων (προκειμένου για αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα)
5. Α.Φ.Μ. αγοραστή

Διαδικασία:

1. Υποβολή δικαιολογητικών.
2. Έκδοση σημειώματος για την πληρωμή των παράβολων στη Δ.Ο.Υ.
3. Χορήγηση άδειας και πινακίδας.

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Αυθημερόν ή μια εργάσιμη ημέρα.

Κόστος:

1. Παράβολο Δ.Ο.Υ. 18,00 €.
2. Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. για την καταβολή των προβλεπόμενων τελών δοκιμαστικής κυκλοφορίας ( 95,30 € ).

Σημειώσεις:

1. Ο αριθμός αδειών δοκιμαστικής κυκλοφορίας επιβατικών ή μοτοσικλετών είναι:
1 άδεια για πωλήσεις ή εισαγωγές 20 τουλάχιστον αυτοκινήτων
2 άδειες για πωλήσεις ή εισαγωγές 140 αυτοκίνητα και πάνω
3 άδειες για πωλήσεις ή εισαγωγές 280 και πάνω
4 άδειες για πωλήσεις ή εισαγωγές 1500 και άνω
5 άδειες για πωλήσεις ή εισαγωγές 3000 και άνω
6 άδειες για πωλήσεις ή εισαγωγές 8000 αυτοκίνητων και άνω
2. Για τις άδειες Φορτηγών - Λεωφορείων αρκεί κατά το προηγούμενο έτος να έχουν πωληθεί από την επιχείρηση ανάριθμα αυτοκίνητα

 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Χορήγηση άδειας και πινακίδων δοκιμαστικής κυκλοφορίας
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs