Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > ¶δειες κυκλοφορίας > Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής
 
Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας αυτοκίνητου ή δίκυκλου λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/ 86 με κείμενο: " έχω χάσει - μου έχει κλαπεί η άδεια του με αριθμό κυκλοφορίας ………………………….. Ε.Ι.Χ ή Δ.Ι.Χ και αυτή δεν παρακρατείται από καμιά Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ".
(στην περίπτωση απώλειας - κλοπής)
2.Η φθαρμένη άδεια κυκλοφορίας (στην περίπτωση φθοράς)

Διαδικασία:
1. Κατάθεση δικαιολογητικών και έλεγχος αυτών
2. Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Αυθημερόν ή μία (1) εργάσιμη ημέρα όταν πρόκειται για άδεια κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. και Δ.Ι.Χ.
(1) εργάσιμη ημέρα όταν πρόκειται για άδεια κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. - Λ.Ι.Χ. - Φ.Δ.Χ. - Λ.Δ.Χ.

Κόστος:
Ουδέν

Σημειώσεις:
Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι ΟΕ ή ΕΕ απαιτείται αντίγραφο καταστατικού με έδρα, διάρκεια και νομική εκπροσώπηση.
Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι ΕΠΕ ή ΑΕ απαιτείται ΦΕΚ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ. με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

 
Αρχική > ¶δειες κυκλοφορίας > Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs