Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας λόγω αλλαγής κύριων χαρακτηριστικών (αλλαγή Κινητήρα)
 
Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού ή Δίκυκλου Ι.Χ. λόγω αλλαγής κύριων χαρακτηριστικών (αλλαγή Κινητήρα)


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου
3. Γραμμάτιο είσπραξης Τραπέζης
4. Υπεύθυνη δήλωση Μηχανολόγου - Μηχανικού στην οποία θα δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία νέου κινητήρα σύμφωνα με την 14781/1051/90 του ΥΠΜΕ και θα αποτυπώνονται οι χαραγμένοι αριθμοί κινητήρα και πλαισίου του αυτοκινήτου ή του δικύκλου.
5. Τιμολόγιο αγοράς κινητήρα ή δελτίο παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης αυτού ( νομίμως λειτουργούντος συνεργείου ).
6. Α.Φ.Μ. αγοραστή

Διαδικασία:

1. Υποβολή δικαιολογητικών και έλεγχος αυτών
2. Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Αυθημερόν ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Κόστος:
Γραμμάτιο είσπραξης 75,00 € για ΕΙΧ και 9,00 € για ΔΙΧ.

Παρατήρηση:
Όταν ο νέος κινητήρας είναι ιδίου εργοστασιακού τύπου και ιδίου κυβισμού δεν απαιτείται να δηλωθεί και να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας.

Σημειώσεις:

— Σε περίπτωση υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών από άλλο πρόσωπο απαιτούνται θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση από την αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και εξουσιοδότηση επίσης με θεώρηση υπογραφής.
— Σε περίπτωση που το όχημα είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τότε για την αλλαγή κινητήρα απαιτείται ανάλυση καυσαερίων από το εργαστήριο ανάλυσης καυσαερίων (ΚΤΕΟ Ελληνικού).
— Σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν προσκομίζει νέο πιστοποιητικό, καυσαερίων από το εργαστήριο ανάλυσης καυσαερίων, αλλά φωτοαντίγραφο παλαιών πιστοποιητικών μαζί με το διαβιβαστικό του ΕΑΚ, προσκομίζει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας συνεργείου που πραγματοποίησε τη διασκευή, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση μηχανολόγου μηχανικού για την καλή λειτουργία των συστημάτων πέδησης - διεύθυνσης και ανάρτησης.

 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας λόγω αλλαγής κύριων χαρακτηριστικών (αλλαγή Κινητήρα)
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs