Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Άρση παρακράτησης κυριότητας
 
Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ή Δίκυκλου Ι.Χ. λόγω άρσης παρακράτησης κυριότητας


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση.
2. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του πωλητού του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας περί παραχώρησης της κυριότητας,
αν ο πωλητής είναι νομικό πρόσωπο:
Καταστατικό (για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ) ή Φ.Ε.Κ.(για Ε.Π.Ε., Α.Ε.)
και την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Διαδικασία:

1. Υποβολή δικαιολογητικών και έλεγχος αυτών.
2. Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας.

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Κόστος:
Ουδέν.

Παρατήρηση:
Η άρση της παρακράτησης μπορεί να γίνει μόνο στην Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών όπου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας.

 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Άρση παρακράτησης κυριότητας
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs