Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής
 
Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκίνητου ή δίκυκλου λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Βεβαίωση Αστυνομικής Αρχής ότι δηλώθηκε η απώλεια ή η κλοπή των πινακίδων. (δεν απαιτείται σε περίπτωση φθοράς των πινακίδων)
3. Άδεια κυκλοφορίας
4. Βιβλιάριο μεταβολών εκτός οχημάτων Ε.Ι.Χ. και Δ.Ι.Χ. (στις περιπτώσεις Ε.Ι.Χ. και Δ.Ι.Χ. με τις παλαιές πινακίδες των 2 γραμμάτων ισχύει η υποχρέωση προσκόμισης βιβλιαρίου μεταβολών).
5. Καταστατικό ή ΦΕΚ όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ,ΙΚΕ, ΕΠΕ και ΑΕ).

Διαδικασία:
Κατάθεση δικαιολογητικών και έλεγχος αυτών.

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Αυθημερόν.

Κόστος:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 30,00 € όταν πρόκειται για αντικατάσταση για πρώτη φορά και 60,00 € όταν πρόκειται για δεύτερη, τρίτη κλπ.

Παρατήρηση:
Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο χρειάζεται εξουσιοδότηση με νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική αρχή.

 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs