Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Οριστική διαγραφή αυτοκίνητου ή μοτοσικλέτας
 
Οριστική διαγραφή αυτοκίνητου ή μοτοσικλέτας λόγω καταστροφής, διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής στο εξωτερικό


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση στην οποία θα δηλώνεται ο λόγος της οριστικής διαγραφής (καταστροφή, διάλυση, ή οριστική εξαγωγή στο εξωτερικό)
2. Άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες.
3. Εξοφλητική πράξη εάν παρακρατείται η κυριότητα.
4. Βιβλιάριο μεταβολών εάν το προς οριστική διαγραφή όχημα έχει εφοδιαστεί με τέτοιο έντυπο.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι το όχημα δεν είναι εγκαταλελειμμένο σε δρόμους, πλατείες ή άλλους δημόσιους χώρους .
Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται εάν το προς οριστική διαγραφή όχημα έχει παραδοθεί στον ΟΔΔΥ ή στο Δήμο, οπότε στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται το αποδεικτικό παράδοσης.
6. Στα επιβατικά αυτοκίνητα (Ε.Ι.Χ.) γίνεται εφαρμογή του Π.Δ. 116/04 και παραδίδονται μόνο στις πιστοποιημένες εταιρείες ανακύκλωσης
( ΕΔΟΕ - http://www.edoe.gr/ τηλ.: 2106899039 )
7. Σε περίπτωση απώλειας της ή των πινακίδων απαιτείται βεβαίωση του Αστυνομικού Τμήματος για την δήλωση της απώλειας.

8. Βεβαίωση περί μη οφειλής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Διαδικασία:
1. Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών
2. Ενημέρωση του Ηλεκτρονικού αρχείου

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Από 3 μέχρι 30 ημέρες.

Κόστος:
Ουδέν.

Σημείωση:
Η παραπάνω πράξη ανακαλείται μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία διαγραφής του και το όχημα επανακυκλοφορεί εφόσον κριθεί κατάλληλο από το ΚΤΕΟ.

Παρατήρηση:
Σε περίπτωση που η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Υπεύθυνη δήλωση με το ανωτέρω κείμενο με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική, ή αστυνομική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική, κοινοτική ή αστυνομική αρχή.

 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Οριστική διαγραφή αυτοκίνητου ή μοτοσικλέτας
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs