Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Μεταβίβαση Φορτηγού Δ.Χ. πάνω απο 6000 kg
 
Μεταβίβαση Φορτηγού Δ.Χ. Αυτοκινήτου μικτού βάρους πάνω απο 6000 kg


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση.
2. Βεβαίωση νομιμότητας ( χορηγείται από την Υπηρεσία ).
3. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας.
4. Βεβαίωση Ο.Α.Ε.Ε. πωλητού περί μη οφειλομένων εισφορών ( ισχύει 1 μήνα ).
5. Άδεια Οδικού Μεταφορέα (Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών ανάλογα με το είδος του Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου που μεταβιβάζεται) του αγοραστού.
6. Καταβολή τελών μεταβίβασης στην Τράπεζα.
7. Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. περί καταβολής της υπεραξίας & περί μη οφειλής.
8. Αυτοπρόσωπη παρουσία των συμβαλλομένων με τα δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας. Σε περίπτωση που δεν προσέρχονται τα συμβαλλόμενα μέρη αλλά αντιπρόσωποι αυτών θα είναι εφοδιασμένοι με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή πρακτικό Δ.Σ. για τις Α.Ε.
9. Άδεια κυκλοφορίας.
10. Α.Φ.Μ. αγοραστή.

Διαδικασία:
1. Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών
2. Σύνταξη πράξη μεταβίβασης

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Αυθημερόν.

Κόστος:
Τα ποσά που καταβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. και στην Τράπεζα σύμφωνα με το μικτό βάρος του αυτοκινήτου.

Σημειώσεις:
Σε περίπτωση που το Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητο είναι εντεταγμένο κατά χρήση σε μεταφορική επιχείρηση απαιτείται και έγκριση μεταβίβασης από το διαχειριστή ή τη Γενική Συνέλευση των μετόχων
Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η μεταβίβαση πρέπει να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας για το προς πώληση Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητο
Σε περίπτωση που η άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων έχει λήξει (πάροδος πενταετίας) τότε πριν την μεταβίβαση απαιτείται ανανέωση αυτής κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Μεταβίβαση Φορτηγού Δ.Χ. πάνω απο 6000 kg
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs