Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Μεταβίβαση Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτου (ταξί )
 
Μεταβίβαση Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτου (ταξί )


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση.
2. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας.
3. Βεβαίωση Ο.Α.Ε.Ε. πωλητού περί μη οφειλομένων εισφορών (ισχύει 1 μήνα).
4. Πιστοποιητικό Ο.Α.Ε.Ε. περί εγγραφής του στο ταμείο σαν ιδιοκτήτης Δ.Χ. οχήματος (αγοραστής).
5. Προσκόμιση ειδικής άδειας οδήγησης ΤΑΞΙ και επαγγελματικής άδειας οδήγησης (αγοραστής).
6. Γραμμάτιο είσπραξης από Τράπεζα για τέλη μεταβίβασης.
7. Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. περί καταβολής της υπεραξίας & περί μη οφειλής.
8. Αυτοπρόσωπη παρουσία των συμβαλλομένων με τα δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όταν δεν προσέρχονται τα συμβαλλόμενα μέρη.
9. Άδεια κυκλοφορίας.
10. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατηρίο,Άδεια παραμονής (Οι Αλλοδαποί), Α.Φ.Μ.

Διαδικασία:
1. Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών.
2. Σύνταξη πράξη μεταβίβασης.

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Αυθημερόν.

Κόστος:
Τα ποσά που καταβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. και στην Τράπεζα. Τέλος μεταβίβασης για μεταβίβαση ποσοστού 100% είναι 190 €

Παρατήρηση:
Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η μεταβίβαση πρέπει να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας για το προς πώληση Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.

 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Μεταβίβαση Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτου (ταξί )
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs