Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες Οδήγησης > Κωδικοί παρατηρήσεων των διπλωμάτων οδήγησης (σύμφωνα με το Π.Δ. 19/1995)
   
  Για τις παλιότερες άδειες οδήγησης ( χάρτινα ροζ διπλώματα ) που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 19/1995
στην 4η σελίδα τους έχουν μια στήλη στην οποία αναγράφονται ορισμένοι κωδικοί παρατηρήσεων,
ανάλογοι με την περίπτωση του κάθε οδηγού. Η σημασία τους είναι :

   
  001. Οδήγηση με γυαλιά ή φακούς επαφής. Στη Προκειμένη περίπτωση , πρέπει να έχει μαζί του όταν οδηγεί δεύτερο ζευγάρι γυαλιά ή φακούς επαφής , ίδια με αυτά που φοράει.
002. Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να φοράει ακουστικά βαρηκοΐας κατά την οδήγηση.
003. Ο κάτοχος της άδειας έχει τεχνητό μέλος ή μέλη ή έχει νάρθηκα Μελών.
004. Ο κάτοχος της άδειας όταν οδηγεί πρέπει να μαζί του ισχύουσα Ιατρική γνωμάτευση, προκειμένου να ισχύει η άδεια .
005. Ο κάτοχος της άδειας έχει περιορισμούς στην οδήγηση για ιατρικούς λόγους.
010. Το κιβώτιο ταχυτήτων πρέπει να είναι προσαρμοσμένο λόγω πάθησης του οδηγού.
015. Ο συμπλέκτης (ντεμπραγιάζ ) πρέπει να είναι προσαρμοσμένος λόγω πάθησης του οδηγού.
020. Οι μηχανισμοί πέδησης πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι λόγω πάθησης του οδηγού.
025. Οι μηχανισμοί επιτάχυνσης πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι λόγω πάθησης του οδηγού.
030. Οι μηχανισμοί πέδησης και επιτάχυνσης πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι λόγω πάθησης του οδηγού.
035. Τα χειριστήρια πρέπει να είναι προσαρμοσμένα λόγω πάθησης του οδηγού.
040. Το σύστημα διεύθυνσης (τιμόνι ) πρέπει να είναι προσαρμοσμένο λόγω πάθησης του οδηγού.
042. Το όχημα πρέπει να φέρει προσαρμοσμένους καθρέπτες λόγω πάθησης του οδηγού.
043. Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να είναι προσαρμοσμένο λόγω πάθησης.
044. Η μοτοσικλέτα πρέπει να φέρει προσαρμογές λόγω πάθησης του οδηγού.
050/αριθμός πλαισίου. Ο συγκεκριμένος οδηγός επιτρέπεται να οδηγεί αποκλειστικά και μόνο το συγκεκριμένο όχημα, το οποίο είναι διασκευασμένο. Στην παρούσα περίπτωση, λόγω ανεπάρκειας χώρου η ένδειξη 50/αριθ.πλαισίου αναγράφεται με το χέρι στη σελίδα 5 του εντύπου της άδειας οδήγησης, ενώ στην κατακόρυφη στήλη ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤ. της σελίδας4 αναγράφεται μόνο ο αριθμός 50.
051/αριθ. πλαισ /αρ. κυκλοφ. Ο συγκεκριμένος οδηγός επιτρέπεται να οδηγεί αποκλειστικά και μόνο το συγκεκριμένο όχημα, το οποίο είναι διασκευασμένο. Στην παρούσα περίπτωση, λόγω ανεπάρκειας χώρου ή ένδειξη 51/αριθ.πλαισίου/αριθ κυκλοφορίας αναγράφεται με το χέρι στη σελίδα 5 του εντύπου της άδειας οδήγησης ενώ στην κατακόρυφη στήλη ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤ. της σελίδας 4 αναγράφεται μόνο ο αριθμός51.
055. Το όχημα πρέπει να φέρει συνδυασμούς προσαρμογών λόγω πάθησης του οδηγού.
071. Ο κωδικός αυτός τίθεται όταν πρόκειται για αντίγραφο της άδειας οδήγησης (αντίγραφο λόγω απώλειας ,φθοράς κ.λ.π.) όπου το πρωτότυπο είχε εκδοθεί από κράτος μέλος της Ε.Ε ,λόγω μετατροπής άδειας τρίτου κράτους μη μέλους της Ε.Ε Όταν μια άδεια οδήγησης κράτους μέλους της Ε.Ε έχει τον συγκεκριμένο κώδικα ,δεν ισχύει στο Ελληνικό έδαφος, ούτε μετατρέπεται σε ελληνική άδεια οδήγησης, εκτός αν το τρίτο κράτος είναι η Ελβετία, η Νορβηγία, η Ιταλία, η Ισλανδία και το Λίχτενσταιν. Μετά την κάθετο που ακολουθεί τον αριθμο71 αναγράφεται ο αριθμός της άδειας οδήγησης του τρίτου κράτους (η οποία μετατράπηκε σε άδεια οδήγησης κράτους μέλους της Ε.Ε ) και συνέχεια του αριθμού αυτού αναγράφεται το σύμβολο του τρίτου Κράτους, όπως ; το σύμβολο αυτό καθορίζεται από τον Ο.Η.Ε . Στην Ελληνική άδεια οδήγησης λόγω ανεπάρκειας χώρου, η ένδειξη 71/... αναγράφεται με το χέρι στη σελίδα 5 του εντύπου της άδειας οδήγησης, ενώ στην κατακόρυφη στήλη { ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤ.} της σελίδας 4 αναγράφεται μόνο ο κωδικός 71.

072. Η άδεια οδήγησης περιορίζεται στην υποκατηγορία Α1.
073. Η άδεια οδήγησης περιορίζεται στην υποκατηγορία Β1.
074. Η άδεια οδήγησης περιορίζεται στην υποκατηγορία Γ1.
075. Η άδεια οδήγησης περιορίζεται στην υποκατηγορία Δ1.
076. Η άδεια οδήγησης περιορίζεται στην υποκατηγορία Δ1+Γ.
077. Η άδεια οδήγησης περιορίζεται στην υποκατηγορία Δ1+Ε.
078. Η άδεια οδήγησης ισχύει αποκλειστικά και μόνο για οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Στην σελίδα 5 του εντύπου της άδειας οδήγησης γράφεται με το χέρι η ένδειξη {78/Α1}η{78/Β1}η {78/Β}κ.ο.κ. όπου ο κωδικός {78}σημαίνει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και τα γράμματα Α1,Α,Β1,Β κ.ο.κ τις υποκατηγορίες η κατηγορίες οχημάτων για τις οποίες απαιτείται όπως το αντίστοιχο όχημα έχει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.
079. Ο κωδικός αυτός δεν τίθεται στις ελληνικές άδειες οδήγησης. Όταν άδεια οδήγησης κράτους μέλους της Ε.Ε φέρει τον κωδικό αυτό σημαίνει ότι η κατηγορία ήυποκατηγορία για την οποία ισχύει η άδεια δεν ισχύει για όλα τα οχήματα της κατηγορίας η υποκατηγορία αυτής αλλά μόνο γι'αυτά τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές που σημειώνονται μέσα σε παρένθεση.
103. Ο κάτοχος της άδειας είναι μονόφθαλμος.
105. Ο κάτοχος της άδειας είναι κωφάλαλος.
106. Υπάρχει περιορισμός επέκτασης στις κατηγορίες των ιατρικών δεδομένων της ΟΜΑΔΑΣ 2.
107. Υπάρχει χρονικός περιορισμός στην ισχύ της άδειας οδήγησης για ιατρικούς λόγους.
110. Η άδεια προέρχεται από μετατροπή άδειας που εκδόθηκε από Στρατιωτική Υπηρεσία η Υπηρεσία των Σωμάτων Ασφαλείας.
111. Ορισμένες κατηγορίες της άδειας προέρχονται από μετατροπή άδειας που εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ε.Ε.
113. Μετατροπή σε ταυτάριθμη επαγγελματική άδεια οδήγησης, η κατηγορία Β ισχύει και για ΕΔΧ αυτοκινήτου.
114. Δεν επιτρέπεται η οδήγηση (κατηγορίες Δ και Δ+Ε) σε ακτίνα μεγαλύτερη των 50χλμ από την έδρα του οχήματος.
115. Η παρούσα άδεια δεν ισχύει για τα λοιπά κράτη - μέλη της Ε.Ε.
116. Η άδεια εκδόθηκε με περιορισμό του αριθμού των κατηγοριών ταυτάριθμης άδειας.
171. Πρώτο αντίγραφο της άδειας λόγω απώλειας ή κλοπής.
271. Δεύτερο αντίγραφο της άδειας λόγω απώλειας ή κλοπής.
371. Τρίτο αντίγραφο της άδειας λόγω απώλειας ή κλοπής.
   
   
Αρχική > Άδειες Οδήγησης > Κωδικοί παρατηρήσεων των διπλωμάτων οδήγησης (σύμφωνα με το Π.Δ. 19/1995)
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs