Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Πιστοποιητικό ADR
 
ADR - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Αρμόδιος φορέας εκπαίδευσης:
Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης υποψηφίων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.)

Δικαιολογητικά:

1- Αίτηση και εξουσιοδότηση παραλαβής πιστοποιητικού (συμπληρώνονται στη σχολή).
2- Δύο (2) φωτοαντίγραφα ταυτότητας (επικυρωμένα).

3- Δύο (2) φωτοαντίγραφα άδειας οδήγησης οχήματος (επικυρωμένα) τουλάχιστον Γ' κατηγορίας.
4- Δύο (2) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώσει υπεύθυνα ότι:
"Επιθυμώ το ονοματεπώνυμό μου στο πιστοποιητικό ADR που θα παραλάβω να αναγράφεται με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ή ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες".
(Η επιλογή Λατινικών Χαρακτήρων προϋποθέτει προσκόμιση νέου τύπου άδειας οδήγησης ή θεωρημένου φωτοαντιγράφου Διαβατηρίου).

5- Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (Δ/νση, τηλ. επάγγελμα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. κλπ).

Χρόνος φοίτησης:
Ο χρόνος φοίτησης που απαιτείται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την Απόκτηση Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων είναι:
Βασική εκπαίδευση: 18 ώρες + 2 ώρες πρακτική.
Βυτία: 12 ώρες.
Κλάση 1η: 8 ώρες.
Κλάση 7η: 8 ώρες.
Ανανέωση: 8 ώρες.

Σημείωση:
Αν πρόκειται για ανανέωση ή επέκταση, χρειάζονται επιπλέον:
Δύο (2) φωτοαντίγραφα (επικυρωμένα) του παλαιού πιστοποιητικού ADR.

 
Πίνακας κλάσεων επικινδύνων εμπορευμάτων - ADR
 
Εγχειρίδιο ερωτήσεων για την αρχική χορήγηση Πιστοποιητικού ADR
 
Εγχειρίδιο ερωτήσεων για την ανανέωση - αντιστοίχιση Πιστοποιητικού ADR
 
Γραπτές οδηγίες για τον οδηγό οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR 2009)
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Πιστοποιητικό ADR
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs