Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
  Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Εξέταση υποψηφίων εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής

ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

( Σύμφωνα με το Π.Δ. 208/2002 )


Αρμόδιος Φορέας
Ο.Ε.Ε.Κ. (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) - http://www.oeek.gr/
Εθνικής Αντιστάσεως 41 Ν. Ιωνία, τηλ.: 210 270 9021, πληροφορίες: 210 27 09 083 έως 085


Οι αιτήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ο.Ε.Ε.Κ. γίνονται στο τέλος Μαρτίου και στο τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Τα δικαιολογητικά για την αίτηση πιστοποίησης είναι:

1) Αίτηση.
2) 4 φωτογραφίες.
3) Φωτοτυπία ταυτότητας (επικυρωμένη).
4) Φωτοτυπία Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) από το ΙΕΚ αποφοίτησης (επικυρωμένη).
5) Φωτοτυπία άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών (επικυρωμένη).
6) 7 Παράβολα των 44,02 € στο όνομα του υποψήφιου από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ τράπεζα για λογαριασμό του Ο.Ε.Ε.Κ. αρ. λογ. 84493023.
1 για την 1η φάση, 1 για την 2η φάση και 1 για κάθε όχημα ( Α, Β, Γ,Δ, Γ+Ε ) της 3ης φάσης. Σύνολο 308,14 €

Η εξέταση ολοκληρώνεται σε τρεις φάσεις:

Φάση πρώτη
Στη φάση αυτή εξετάζεται ο υποψήφιος γραπτώς, στο σύνολο των ερωτήσεων των ερωτηματολογίων στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι οδηγοί αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Φάση δεύτερη
Στη φάση αυτή εξετάζεται ο υποψήφιος γραπτώς και προφορικά σε ερωτήσεις από τα μαθήματα, που διδάσκονται στα Ι.Ε.Κ. υποψηφίων εκπαιδευτών τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 208/2002

Νομοθεσία Οδικής Κυκλοφορίας
Μηχανική και Τεχνική Οχημάτων
Τεχνική διδασκαλίας
Κοινωνική συμπεριφορά Αγωγή οδηγών
Τεχνική οδήγησης
Κοινωνική συμπεριφορά Αγωγή οδηγών
Προστασία περιβάλλοντος εξοικονόμηση ενέργειας
Πρώτες βοήθειες οδικών ατυχημάτων
Παθήσεις και οδήγηση
Συστήματα και μέθοδοι ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας

Φάση Τρίτη
Ο υποψήφιος που πέτυχε στη δεύτερη φάση δικαιούται να εξετασθεί στην τρίτη φάση.
Κατά τη φάση αυτή ο υποψήφιος εξετάζεται προφορικά & πρακτικά στα οχήματα των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ, Γ + Ε με τις διατάξεις και την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους υποψήφιους οδηγούς. Η εξέταση γίνεται σε εκπαιδευτικά οχήματα, παρουσία εκπαιδευτή με την παραπάνω σειρά (Α, Β, Γ, Δ, Γ+Ε) Ο κάθε εξεταστής, βαθμολογεί χωριστά τον υποψήφιο για κάθε μία από τις κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ, και Γ+Ε με βαθμό από μηδέν (0) έως δέκα (10) με ενδιάμεση κλιμάκωση (0,5), (1,0), (1,5) ... (9,5). Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που θα λάβει βαθμό τουλάχιστον πέντε (5) σε κάθε μία από τις κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ, Γ+Ε.
Αν ο υποψήφιος αποτύχει σε κάποια από τις επιμέρους κατηγορίες της τρίτης φάσης, η εξέταση διακόπτεται εκεί, και κατοχυρώνεται η βαθμολογία των προηγούμενων κατηγοριών στις οποίες επέτυχε.

Σημείωση:
Όσοι υποψήφιοι έχουν αποτύχει σε κάποια φάση ή κάποια κατηγορία οχήματος (Α, Β, Γ, Δ) και περιμένουν να αρχίσει η εξέτασή τους στην επόμενη φάση ή κατηγορία οχήματος, υποχρεούνται να υποβάλουν συνέχεια αιτήσεις συμμετοχής στο πρακτικό μέρος των επόμενων εξεταστικών περιόδων (τέλος ΜΑΡΤΙΟΥ και τέλος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ), έχοντας υπόψη τους ότι ο συνολικός αριθμός συμμετοχών, είναι έξι (6).
Οφείλουν λοιπόν να καταθέτουν αίτηση συμμετοχής σε κάθε επόμενη εξεταστική, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ένα (1) παράβολο ποσού 44,02 €, για να έχουν δικαίωμα σε περίπτωση απόρριψής τους, στην επόμενη εξεταστική περιόδο.

  Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Εξέταση υποψηφίων εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs