Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Έκδοση βιβλίων εκτάκτων διαδρομών και κοινοτικής άδειας Ε.Ε. - INTERBUS
 
Έκδοση βιβλίων εκτάκτων διαδρομών και κοινοτικής άδειας Ε.Ε. - INTERBUS


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Ειδικό σήμα λειτουργίας του γραφείου γενικού τουρισμού ( Ε..Ο.Τ. ).
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Επιβατών ( Εθνικών & Διεθνών ).
4. Άδειες κυκλοφορίας λεωφορείων, είτε με πλήρη ιδιοκτησία, είτε με συμβόλαιο μίσθωσης ( είτε με άλλη ιδιότητα, ιδίως με συμβόλαιο αγοράς με δόσεις ή σύμβαση χρηματοπιστωτικής μίσθωσης leasing ).

Προσοχή:

1. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να μην έχουν λήξει και να είναι πρόσφατα επικυρωμένα. Το συμβόλαιο μίσθωσης να είναι κατατεθειμένο και θεωρημένο στην αρμόδια ΔΟΥ.
2. Οι Μεταφορείς που δεν απευθύνονται για πρώτη φορά στην υπηρεσία μας, οφείλουν να προσκομίζουν την τελευταία Κοινοτική Άδεια και τα προηγούμενα ( πρόσφατα ) βιβλία εκτάκτων μεταφορών, για να ελεγχθούν, αναφορικά με την ορθή τους χρήση.

Παρατηρήσεις:
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 
Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Έκδοση βιβλίων εκτάκτων διαδρομών και κοινοτικής άδειας Ε.Ε. - INTERBUS
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs