Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
  Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) ανανέωση

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΑΞΙ

Αρμόδια Υπηρεσία
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών που τη χορήγησε αρχικώς ή την επέκτεινε.

Προϋποθέσεις:
Σύμφωνα με τις διαταξεις του Ν. 4070/2012 αρθ. 95 (ΦΕΚ 82 Α') για να ανανεωθεί η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. απαιτείται ο υποψήφιος:


1.
Να μην έχει ξεπεράσει το 69ο έτος της ηλικίας του.
2. Να ανανεώσει υποχρεωτικά την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου στα εξήντα επτά (67) έτη της ηλικίας του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.
του Δημόσιου Τομέα του Ν. 1256/1982
4. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, ή από το Δημόσιο.
5. Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.
6. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β κατηγορίας τουλάχιστον.
7. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α΄του άρθρου 100 του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α') Δηλαδή: Συγκρότηση ή ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξη, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, δωροδοκία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία, αρπαγή, βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση παίδων, διευκόλυνση ακολασίας άλλων, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία, εκμετάλλευση πόρνης, σωματεμπορία, ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, απάτη, απιστία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορία και χρήση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών και λιποταξίας, παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.
8. Να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα, εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος.
9. Να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού, εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος.
10. Να είναι υγιής με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.Δικαιολογητικά για ανανέωση:

1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση.
2. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και κατάθεση απλής φωτοτυπίας
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται: Άδεια διαμονής ή παραμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο Πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης άδειας παραμονής, Βεβαίωση Ελληνικού Δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος σαν εργαζόμενος στην χώρα μας. Το παραπάνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους.
3. Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.
4. Πιστοποιητικά Ιατρών: Παθολόγου, Οφθαλμίατρου & Ψυχίατρου  που πιστοποιούν ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις
σωματικής και διανοητικής ικανότητας για την απόκτησηεπαγγελματικής άδειας οδήγησης (ΟΜΑΔΑ 2)
Τα Πιστοποιητικά των Ιατρών απαιτούνται ασχέτως της άδειας οδήγησης που κατέχετε και ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.
5. Αντίγραφα των αποδείξεων πληρωμής του παθολόγου και του οφθαλμίατρου που πραγματοποίησαν την εξέταση.
6. e-Παράβολο των 50 € για ανανέωση ειδικής άδειας (κωδ.2987).
(Αν έχει παρέλθει εξάμηνο από την λήξη της ισχύος της το παράβολο είναι 250 € (κωδ.2988),
ενώ αν παρέλθει πενταετία από την λήξη της θα υποστείτε την διαδικασία αρχικής χορήγησης, εκ νέου δικαιολογητικά, εξετάσεις κλπ)
7. (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
8. Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
9. Η προς ανανέωση ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ.

 

Παρατήρηση:
Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης
και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή, καθώς και εξουσιοδότηση.


  Αρχική > Επαγγελματικές Άδειες > Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) ανανέωση
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs