Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Σχολές Οδηγών Ελλάδας > Επιλογές προβολής & Κόστος > Φόρμα Καταχώρησης Σχολής Οδηγών
 
 
Καταχωρήστε την Σχολή Οδηγών σας στον κατάλογό μας
 

Καταχωρώντας την σχολή σας στο drivingschool.gr έχετε το πλεονέκτημα να συμμετέχετε σε προσφορές που κατά διαστήματα επιλέγουμε
ή να προβάλετε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο και χωρίς άλλο κόστος τις δικές σας προσφορές που μέσω του drivingschool.gr
θα γνωρίσουν δεκάδες χιλιάδες ενδιαφερόμενοι.
 

 

Επιλογές καταχώρησης:
 
 

Καταχώρηση βασικών στοιχείων της Σχολή σας:
Επωνυμία, Διέυθυνση, τηλέφωνο στην σελίδα της περιφερειακής ενότητας της περιφέρειας που εδρεύει η σχολή σας
Δεν παρέχεται στην περιφέρεια Αττικής και στη περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης.
 Απεριόριστες θέσεις προβολής - αόριστη διάρκεια - με σειρά προτεραιότητας
 Δωρεάν
 
 
 

Καταχώρηση στοιχείων της Σχολή σας:
Επωνυμία, Διέυθυνση, τηλέφωνα στην σελίδα της περιφερειακής ενότητας, της περιφέρειας που εδρεύει η σχολή σας, μόνο στον Νομό σας,
καθώς και logo όπου θα συνδέει με (link) στο site σας.
Συν ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) π.χ. onoma@drivingschool.gr με πρόσβαση webmail ή pop3.

Απεριόριστες θέσεις προβολής - 12μηνη διάρκεια - με σειρά προτεραιότητας
Εμφάνιση άνω των basic καταχωρήσεων
Κόστος - 60 € / έτος (+ Φ.Π.Α.)
 
 
 
 

Διαφημιστικό banner με τα πλήρη στοιχεία σας, σε κάθε σελίδα της περιφέρειας που εδρεύει η σχολή σας,
δηλαδή και στους άλλους Νομούς όπου θα συνδέει με (link) στο site σας.
Συν ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) π.χ. onoma@drivingschool.gr με πρόσβαση webmail ή pop3.

Μέχρι 10 θέσεις προβολής σε κάθε περιφέρεια - 12μηνη διάρκεια - με σειρά προτεραιότητας
Εμφάνιση άνω των advanced καταχωρήσεων
Κόστος - 100 € / έτος (+ Φ.Π.Α.)
 
 

Πολιτική Απορρήτου (Πλήρες κείμενο)

Πολιτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων (Περιληπτικά)
Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του δικτυακού τόπου www.drivingschool.gr και του διαχειριστή του ως υπεύθυνου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 - (GDPR).

Πληροφορίες προσωπικής ταυτότητας
Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης από τους χρήστες όταν αυτοί επισκέπτονται τον ιστότοπό μας (Site) ή συμπληρώνουν κάποια φόρμα στοιχείων τους σε αυτόν.
Μπορεί να ζητηθεί από τους χρήστες, ανάλογα με την περίπτωση, το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπό μας ανώνυμα.
Θα συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης από Χρήστες μόνο αν μας υποβάλουν οικειοθελώς αυτές τις πληροφορίες.
Οι χρήστες μπορούν πάντοτε να αρνούνται την παροχή προσωπικών στοιχείων αναγνώρισης, με την εξαίρεση ότι ενδέχεται να τους εμποδίσουν να συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες σχετικές με τον ιστότοπο.

Υποχρεώσεις επισκέπτη-χρήστη
Όταν αποστέλλονται πληροφορίες προς τον δικτυακό τόπο του drivingschool.gr με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email), για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από το drivingschool.gr, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια.
Εφόσον οι πληροφορίες που οικιοθελώς έχετε καταχωρήσει και αποστείλει προς τον δικτυακό τόπο του drivingschool.gr με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) , έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο μέσω του drivingschool.gr για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από το drivingschool.gr, όπως η διαφήμιση σχολών οδηγών & ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. θα μένουν αναρτημένες για αόριστο ή ορισμένο μέσω σχετικής σύμβασης χρόνο.
Θα απαλείφονται δε εφόσον παρέλθει ο σχετικός χρόνος ή κριθεί αναγκαίο εάν οι σχετικές πληροφορίες και προϋποθέσεις αδειοδότησης & λειτουργίας δεν υφίστανται πλέον.
Ή ρητώς μας ζητηθεί να διαγραφούν από εσάς τους ίδιους, νόμιμο εκπρόσωπο σας, δημόσια αρχή ή όποιον τρίτο έχει αποδεδειγμένα έννομο προς τούτο συμφέρον.
Οι πληροφορίες που συμπληρώνονται για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη, χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία.
Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του κόμβου του drivingschool.gr από κάποιον επισκέπτη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του.
Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου του (ip) θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.

Μη προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης
Μπορούμε να συλλέξουμε μη προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης σχετικά με τους Χρήστες κάθε φορά που αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπό μας.
Μη προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο του υπολογιστή και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους σύνδεσης των χρηστών με τον ιστότοπό μας, όπως το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα και οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και άλλες παρόμοιες πληροφορίες.

 
 
Αρχική > Σχολές Οδηγών Ελλάδας > Επιλογές προβολής & Κόστος > Φόρμα Καταχώρησης Σχολής Οδηγών
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs