Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Μεταβίβαση εναρίθμων Επιβατηγού Ι.Χ. ή Δίκυκλου Ι.Χ.
 
Μεταβίβαση εναρίθμου Επιβατηγού Ι.Χ. ή Δίκυκλου Ι.Χ.


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση.
2. Άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ. ή του Δ.Ι.Χ. ( χωρίς παρακράτηση κυριότητας )
3. Καταβολή οικονομικών επιβαρύνσεων υπέρ της Περιφέρειας διαμέσου Τραπεζών (καταβολή τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης)
4. Τιμολόγιο Πώλησης σε περίπτωση που το μεταβιβαζόμενο όχημα υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής Φ.Π.Α.
(περιπτώσεις εταιρειών Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) και επιπλέον:
α) Καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. της εταιρείας.
β) Πρακτικό Δ.Σ. της Α.Ε., για την πώληση του οχήματος.
γ) Εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
5. Αυτοπρόσωπη παρουσία αγοραστή - πωλητή.
Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας υποβάλλεται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής,
ή ειδικό, περί μεταβίβασης, πληρεξούσιο.
6. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατηρίο,Άδεια παραμονής (Οι Αλλοδαποί), Α.Φ.Μ.
7.
Ισχύον Δελτίο Κ.Τ.Ε.Ο. ( για όσα υποχρεούνται σε έλεγχο )
8. Βεβαίωση περί μη οφειλής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ( Μπορεί να εκδοθεί και από www.aade.gr/mycar )

Διαδικασία:

1. Υποβολή δικαιολογητικών και έλεγχος αυτών.
2. Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας.

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Από 1 - 4 εργάσιμες ημέρες εκτός εάν ο αγοραστής διαμένει εκτός Περιφέρειας Αττικής, οπότε η άδεια εκδίδεται αυθημερόν.

Κόστος:
Ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά του οχήματος καταβάλλονται μέσω Τράπεζας τέλη μεταβίβασης ( από 30 € έως και 205 € ) και τέλος αδείας 75,00 € για τα Ε.Ι.Χ. και 9,00 € για τα Δ.Ι.Χ.

Παρατήρηση:
Η μεταβίβαση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών εκτός εάν το προς μεταβίβαση αυτοκίνητο ή δίκυκλο έχει στην άδεια κυκλοφορίας την ένδειξη "ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ". Στην περίπτωση αυτή, η άρση της παρακράτησης και η μεταβίβαση μπορούν να γίνουν μόνο στην Υπηρεσία όπου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας.

 
Αρχική > Άδειες κυκλοφορίας > Μεταβίβαση εναρίθμων Επιβατηγού Ι.Χ. ή Δίκυκλου Ι.Χ.
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs