Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες Οδήγησης > Μετατροπή υπηρεσιακής άδειας οδήγησης


Μετατροπή υπηρεσιακής άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελληνική Αστυνομία

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
Αίτηση εκτύπωσης
e-Παράβολο εκτύπωσης των 30 €  κωδ.0028 (Οδηγίες εδώ)
e-Παράβολο χαρτόσημο των 18 € κωδ.0061  για πρώτη άδεια κατηγορίας Α ή Β
e-Παράβολο χαρτόσημο των 27,02 € κωδ.0062  για επέκταση σε Α
e-Παράβολο χαρτόσημο των 108,15 €  κωδ.0064 για τις άλλες κατηγορίες
1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (με πολιτική περιβολή)
Φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακής ταυτότηταςΒεβαίωση της υπηρεσίας έκδοσης της άδειας οδήγησης, ότι αυτή εκδόθηκε σύμφωνα με το ΠΔ 19/1995
(ΦΕΚ 15Α') και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του αιτούντος διοικητικό μέτρο οριστικής αφαίρεσης της υπηρεσιακής άδειας.

Βεβαίωση της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος, ότι είναι εν ενεργεία αστυνομικός ή συνοριακός φύλακας ή ειδικός φρουρός και ότι απασχολήθηκε ως οδηγός της κατηγορίας που κατέχει.
Κατάθεση της ξένης άδειας οδήγησης της οποίας ζητάει την αντικατάσταση
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακής άδειας οδήγησης
Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης (πολιτικής) εάν υπάρχει (θα εκδοθεί μία ενιαία)

Σε περίπτωση μετατροπής άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος των κατηγοριών
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ή DE πλέον των παραπάνω απαιτούνται:
α) Πιστοποιητικά Ιατρών - παθολόγου και οφθαλμιάτρου (πληρώνετε με χρήμα στους γιατρούς, απαιτείται
το βιβλιάριο ασθενείας & μία φωτογραφία σε κάθε γιατρό με πολιτική περιβολή).
β) e-Παράβολο των 60 € κωδ.0020
Φάκελος

 

Σημείωση:
Μετατρέπονται μόνο οι υπηρεσιακές άδειες ικανότητας οδήγησης, που έχουν χορηγηθεί μετά την ισχύ του Π.Δ. 19/1995
( 01-07-1996 ) και η υπηρεσιακή άδεια δεν κατατίθεται στην υπηρεσία, αλλά ακριβές φωτοαντίγραφο αυτής, το οποίο παραμένει στον φάκελο του ενδιαφερόμενου.

 

Αρχική > Άδειες Οδήγησης > Μετατροπή υπηρεσιακής άδειας οδήγησης
© 2002 - 2024 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs