Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Άδειες Οδήγησης > επαγγελματική σε ερασιτεχνική


Μετατροπή επαγγελματικής άδειας οδήγησης σε ερασιτεχνική

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής,
ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Δικαιολογητικά:

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
Αίτηση εκτύπωσης
e-Παράβολο εκτύπωσης των 30 € κωδ.0028  (Οδηγίες εδώ)
1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
Η προς μετατροπή άδεια οδήγησης
Φάκελος

 

Σημείωση:
Στην περίπτωση που η άδεια οδήγησης δεν ισχύει θα προσκομίζονται και πιστοποιητικά Ιατρών & παράβολα
(βλ. ανανέωση).
Εάν η άδεια οδήγησης έχει κατατεθεί για σύνταξη στον ΕΦΚΑ ή Ο.Α.Ε.Ε. ή Ι.Κ.Α. αντί της άδειας υποβάλλεται βεβαίωση
των παραπάνω ασφαλιστικών ταμείων και φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης.
Αν υπάρχει και άλλη άδεια οδήγησης να κατατίθεται μαζί γιατί θα βγει μία ενιαία.


Αρχική > Άδειες Οδήγησης > επαγγελματική σε ερασιτεχνική
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs