Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
  Αρχική > Άδειες Οδήγησης > Π.Ε.Ι. > Χορήγηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων

« ΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C1, C1E, C ή CE»

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση Π.Ε.Ι. είναι το 18o έτος.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής,
ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C1E, C ή CE.

Δικαιολογητικά:

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
Αίτηση εκτύπωσης
e-Παράβολο εκτύπωσης των 30 € κωδ.0028  (Οδηγίες εδώ)
e-Παράβολα προγραμματισμού για κάθε εξέταση Π.Ε.Ι. (θεωρητική ή πρακτική) των 20 € κωδ.26 & 27
2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
Ύπαρξη Α.Φ.Μ.
Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης (C1 ή C1E ή C ή CE)
Φάκελος

Εξέταση:
Για την χορήγηση του Π.Ε.Ι. ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιτύχει μετά από τις παρακάτω υποχρεωτικές θεωρητικές
και πρακτικές εξετάσεις:

Α) Σε θεωρητική μέσω Η/Υ και γραπτή εξέταση για το Π.Ε.Ι. από την ύλη του βιβλίου
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας», εκδόσεως του Υπουργείου Μ.Ε. και Ιδρύματος Ευγενίδου,, οι δε ερωτήσεις τίθενται από τα θέματα που περιέχονται στο σύνολο της ύλης αυτού.
Β) Σε συνολική πρακτική εξέταση 90 λεπτών, κατά την διαδικασία της πρακτικής εξέτασης για ΠΕΙ ο υποψήφιος εξετάζεται και θεωρητικά για τουλάχιστον 30 λεπτά.
(Η πρακτική εξέταση μπορεί να γίνει με εκπαιδευτικό ή με Ι.Χ. ή Δ.Χ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 9 του Π.Δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112 Α΄)

  Αρχική > Άδειες Οδήγησης > Π.Ε.Ι. > Χορήγηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs