Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Νομοθεσία > point system
 
Σύστημα Ελέγχου της Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων [Σ.Ε.Σ.Ο.] - point system
 

Άρθρο 2
Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. - Βαθμοί ποινής

Στο Σ.E.Σ.Ο. εντάσσονται οι παραβάσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ., όπως αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, με τους αντίστοιχους, για κάθε παράβαση, βαθμούς ποινής:

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ Σ.Ε.Σ.Ο.
 
α/α
Άρθρο/παράγρ.
/περίπτ. Κ.Ο.Κ.
Περίληψη Παράβασης
Κωδικός
ποινής
Βαθμοί
ποινής
1
Άρθρο 3
Παραβίαση των σημάτων των τροχονόμων
Γ1
3
2
Άρθρο 4/
παρ. 11
Παραβίαση των πινακίδων Ρ-1, Ρ-2, Ρ-71, Ρ-72 ή του συνδυασμού αυτών με πρόσθετες πινακίδες
Θ1
9
Άρθρο 4/
παρ. 11
Παραβίαση των πινακίδων Ρ-5, Ρ-6, Ρ-7, Ρ-8, Ρ-9, Ρ-10, Ρ-12, Ρ-13, Ρ-14, Ρ-19, Ρ-20, Ρ-26, Ρ-27, Ρ-28, Ρ-29, Ρ-30, Ρ-31, Ρ-32, Ρ-45, Ρ-46, Ρ-47, Ρ-48, Ρ-49, Ρ-50, Ρ-50α, Ρ-50δ, Ρ-51α, Ρ-51δ, Ρ-52, Ρ-52α, Ρ-52δ, Ρ-53, Ρ-54, Ρ-55, Ρ-59, Ρ-60, Ρ-65, Ρ-66, Ρ-67, Ρ-73α, Ρ-73δ,
Ρ-74α, Ρ-74δ, Ρ-75 ή του συνδυασμού αυτών με πρόσθετες πινακίδες
Ε1
5
3
Άρθρο 5/
παρ. 8
Παραβίαση της οριζόντιας σήμανσης (περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄, ια΄)
Ζ2
7
Παραβίαση της οριζόντιας σήμανσης (περιπτώσεις ε΄, ζ΄, ιγ΄)
Γ2
3
4
Άρθρο 6/ παρ.
1/ περ. β,ε,η,ι
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
Θ2
9
5
Άρθρο 12/
παρ. 1
Αντικανονική συμπεριφορά οδηγού προς τους χρήστες της οδού
Γ3
3
Άρθρο 12/
παρ. 2, 5, 6
Διασκόρπιση στο οδόστρωμα υλικών που μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο
Μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή μη κανονική χρήση της ή έλλειψη ειδικών μέσων συγκράτησης για παιδιά Οδήγηση μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή τρικύκλου χωρίς κουβούκλιο χωρίς ο οδηγός και ο επιβάτης να φοράει κράνος
Ε2
5
Άρθρο 12/
παρ. 8
Οδήγηση οδικών οχημάτων για επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμό, ανταγωνισμό ή τέλεση
αυτοσχέδιων αγώνων
Θ3
9
6
Άρθρο 13/
παρ. 2
Οδήγηση αυτοκινήτου με χρήση ηχητικών συσκευών ή τηλεόρασης
Οδήγηση με χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς ανοικτή ακρόαση ή χωρίς ασύρματη επικοινωνία
Γ4
3
7
Άρθρο 16/
παρ. 4
Κίνηση αντίθετα στην κυκλοφορία, σε πεζοδρόμια, πλατείες κ.λπ.
Ε3
5
8
Άρθρο 17/
παρ. 3/
περ. α,β,ε,στ,ζ & παρ.4
Αντικανονική συμπεριφορά κατά το προσπέρασμα
Ζ3
7
Άρθρο 17
(λοιπές διατάξεις)
Αντικανονική συμπεριφορά κατά το προσπέρασμα
Γ5
3
9
Άρθρο 19/
εκτός των
παρ. 5, 6
Γενικές διατάξεις που αφορούν την ταχύτητα και αποστάσεις ασφαλείας
Γ6
3
10
Άρθρο 20/
παρ. 10, 12, 13
Υπέρβαση της ταχύτητας μεταξύ των 20 και 30 Km/h Αντικανονική χρήση ταχογράφου και περιοριστή ταχύτητας
Ε4
5
11
Άρθρο 21/
παρ. 4
Συνεχείς ελιγμοί
Θ4
9
12
Άρθρο 25
Παραβίαση ειδικών κανόνων για τα οχήματα των δημοσίων συγκοινωνιών
Γ7
3
13
Άρθρο 26/
παρ. 1, 2
Παρακώλυση κυκλοφορίας σε ισόπεδο κόμβο
Γ8
3
Άρθρο 26/
παρ. 5
Παραβίαση προτεραιότητας
Ζ4
7
14
Άρθρο 27/
παρ. 1/
περ. β,γ,δ
Παραβίαση σιδηροδρομικών διαβάσεων
Θ5
9
15
Άρθρο 29/
παρ. 1, 3, 4,
5, 6
Κυκλοφορία μοτοποδηλάτων στον αυτοκινητόδρομο, Μη σήμανση με προειδοποιητικό τρίγωνο ή ρυμούλκηση στον αυτοκινητόδρομο, Κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στην 3η λωρίδα στον
αυτοκινητόδρομο, Αντικανονική είσοδος και έξοδος στον αυτοκινητόδρομο
Ε5
5
Άρθρο 29/
παρ. 2, 8, 9
Αναστροφή κίνησης, οπισθοπορεία και κίνηση στην κεντρική διαχωριστική λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο, Αναστροφή κίνησης, οπισθοπορεία και μη χρήση φώτων στις σήραγγες
Κίνηση στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης στον αυτοκινητόδρομο
Θ6
9
16
Άρθρο 32/
παρ. 2,4,5,6,7
Ακατάλληλη φόρτωση του φορτίου (δεν είναι καλά τοποθετημένο ή περιορίζει την ορατότητα του οδηγού ή δεν είναι καλά σημασμένο ή σύρεται στο έδαφος)
Γ9
3
17
Άρθρο 33/
παρ. 2/
περ. α,γ
Αντικανονική μεταφορά επιβατών και παιδιών με μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες
Ζ5
7
18
Άρθρο 39
Αντικανονική συμπεριφορά οδηγών προς πεζούς
Ζ6
7
19
Άρθρο 40/
παρ. 1, 2
Μη εφαρμογή των ειδικών κανόνων για τους οδηγούς μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων
Ε6
5
20
Άρθρο 42/
παρ. 7α
Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα από 0,50 g/l έως 0.80 g/l μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή από 0,25 έως 0,40 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά
λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολόμετρου)
Ε7
5
Άρθρο 42/
παρ. 7β
Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα από 0,80 g/l έως 1,10 g/l μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή από 0,40 έως 0,60 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά
λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολόμετρου)
Θ7
9
Άρθρο 1 της
κ.υ.α. 43500/
5691/2002
(ΦΕΚ 1055/Β΄)
(για ειδικές
κατηγορίες
οδηγών)
Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα από 0,20 g/l έως 0.80 g/l μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή από 0,10 έως 0,40 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά
λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολόμετρου)
Ζ7
7
21
Άρθρο 44/
παρ. 3/
περ. γ΄
Ακολούθηση των οχημάτων άμεσης ανάγκης
Ε8
5
22
Άρθρο 52/
παρ. 6
Κίνηση ή στάθμευση στις οδούς ή λωρίδες που κυκλοφορούν μόνο τα μέσα μαζικής μεταφοράς
Ε9
5
23
Άρθρο 68
Φώτα τροχοπέδησης
Φ1
3
 
 

point system σελίδα: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

 
Αρχική > Νομοθεσία > point system
© 2002 - 2022 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs