Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Νομοθεσία > Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. / Πρόστιμο
 
Πίνακας παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/1999) - Επιβαλλόμενο πρόστιμο - Βαθμοί ποινής point system
 
 Περιγραφή παράβασης
Πρόστιμο σε €
Αφαίρεση
Βαθμοί point system
Παρατηρήσεις
Διπλώματος
Στοιχεία Κυκλοφ.
Μη συμμόρφωση με υποδείξεις τροχονόμου (ν.2696/1999 αρθ.3)
150,00
20 ημέρες
3
.
Χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης (Ρ-69)
(ν.2696/1999 αρθ.4 παρ.11)
20,00
.
.
.
.
Παράνομη στάθμευση (Ρ-39, Ρ-41, Ρ-42 και Ρ-43)
(ν.2696/1999 αρθ.4 παρ.11)
40,00
.
.
.
.
Περιορισμοί κυκλοφορίας (Ρ-3 έως Ρ-6, Ρ-9 έως Ρ-26, Ρ-30 κ.λπ.)
(ν.2696/1999 αρθ.4 παρ.11)
80,00
10 ημέρες
(πινακίδες Ρ-6, Ρ-8 έως Ρ14, Ρ-18
έως Ρ-20, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-33, Ρ-71 και Ρ-72)


20 ημέρες
(πινακίδες Ρ-5, Ρ-7, Ρ-21 έως Ρ-24,
Ρ-27 έως Ρ-32, Ρ-45 έως Ρ-57 και Ρ-59), (πινακίδα Ρ-40: αφαίρεση μόνο των στοιχείων κυκλοφορίας)
5
(πινακίδες
Ρ-5 έως
Ρ-10, Ρ-12
έως Ρ-14,
Ρ-19, Ρ-20,
Ρ-26 έως
Ρ-32, Ρ-45
έως Ρ-55,
Ρ-59, Ρ-60,
Ρ-65 έως
Ρ-67, Ρ-73α
έως Ρ-75)
.
Παραβίαση απαγορευτικών σημάτων (Ρ-7, Ρ-8, Ρ-27, Ρ-28, Ρ-29, Ρ-45, Ρ-46, Ρ-64, Ρ-71 και Ρ-72) (ν.2696/1999 αρθ.4 παρ.11)
200,00
9
(πινακίδες Ρ-
71 και Ρ-72)
.
Παραβίαση STOP - υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας (Ρ-1 και Ρ-2) (ν.2696/1999 αρθ.4 παρ.11)
700,00
20 ημέρες
9
.
Παράβαση διαγραμμίσεων (ν.2696/1999 αρθ.5 παρ.8 περ. α, β,γ,στ)
400,00
10 ημέρες
(περ. ε, στ, ζ)
20 ημέρες
(λοιπές περ.)
7
(περ. α, β,
γ, δ και ια)
3
(περ. ε, ζ, ιγ)
.
Λοιπές παραβάσεις διαγραμμίσεων (ν.2696/1999 αρθ.5 παρ.8 περ.δ,ε,ζ
έως ιγ)
80,00
.
Χάραξη διαγραμμίσεων χωρίς προδιαγραφές (ν.2696/1999 αρθ.5 παρ.9)
200,00
20 ημέρες
.
.
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη (ν.2696/1999 αρθ.6 παρ.1 περ.β,ε,η ι)
700,00
60 ημέρες
20 ημέρες
(εκτός περ. ι)
9
.
Παραβίαση λοιπών διατάξεων, ρυθμίσεων με φωτεινούς σηματοδότες (ν.2696/1999 αρθ.6)
80,00
.
.
.
.
Παραβίαση φωτεινού σηματοδότη από πεζό (ν.2696/1999 αρθ.7 παρ.1)
40,00
.
.
.
.
Παράλειψη ή πλημμελής σήμανση εργασιών που εκτελούνται στις οδούς από εργολάβους (ν.2696/1999 αρθ.9 παρ.5)
1500,00
.
.
.
Ποινή φυλάκισης
έως 6 μήνες
Τοποθέτηση ή καταστροφή, αλλοίωση κ.λπ. πινακίδων σήμανσης, σηματοδοτών ή διαγραμμίσεων (ν.2696/1999 αρθ.10 παρ.8)
2000,00
.
.
.
Ποινή φυλάκισης
έως 12 μήνες
Εγκατάσταση πινακίδας, αφίσας κ.λπ. με δυσμενή επίδραση στην ασφάλεια της κυκλοφορίας (ν.2696/1999 αρθ.10 παρ.9)
.
.
.
Παράνομη ανάρτηση ή επικόλληση διαφημιστικών πινακίδων (ν.2696/1999 αρθ.11 παρ.9)
Έως 1500,00
και έως
10000,00 εάν
γίνει χρήση ανεξίτηλων ουσιών
.
.
.
Ποινικό
Αντικανονική συμπεριφορά οδηγών προς τους χρήστες της οδού (ν.2696/1999 αρθ.12 παρ.1)
200,00
.
.
3
.
Ανάρμοστη συμπεριφορά οδηγών - απόρριψη αντικειμένων (ν.2696/1999 αρθ.12 παρ.3,4 και 7)
200,00
10 ημέρες
(παρ. 7)
.
.
Απόρριψη αντικειμένων που παρακωλύουν την κυκλοφορία ή καθιστούν ολισθηρό το οδόστρωμα (ν.2696/1999 αρθ.12 παρ.2)
400,00
.
.
5
.
 

Ποινές σελίδα: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

 
Αρχική > Νομοθεσία > Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. / Πρόστιμο
© 2002 - 2021 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs