Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Νομοθεσία > Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. / Πρόστιμο
 
Πίνακας παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/1999) - Επιβαλλόμενο πρόστιμο - Βαθμοί ποινής point system
 
 Περιγραφή παράβασης
Πρόστιμο σε €
Αφαίρεση
Βαθμοί point system
Παρατηρήσεις
Διπλώματος
Στοιχεία Κυκλοφ.
Παράνομη στάση - στάθμευση (σε <5 μ. από διάβαση πεζών, <12 μ. από στάση Μ.Μ.Μ. ή πινακίδα STOP, <20 μ. από φωτεινούς σηματοδότες, γέφυρες, πεζοδρόμια, πλατείες, νησίδες, σήραγγα, βοηθητική οδό) (ν.2696/1999 αρθ.34 παρ.2)
80,00
.
.
.
Νέα παράβαση
μετά από 3 ώρες.
Απομάκρυνση του οχήματος μετά από 6 ώρες (αμέσως εάν παρεμποδίζεται
η κυκλοφορία).
Τα πρόστιμα μειώ-
νονται στο ήμισυ
για μοτοσικλέτες
και μοτοποδήλατα
Παράνομη στάση - στάθμευση σε χώρους ή ράμπες διάβασης ΑμεΑ
(ν.2696/1999 αρθ.34 παρ.2 περ. ιστ και ιη)
150,00
.
.
9
(μόνο περ.ιη)
Παράνομη στάση - στάθμευση (λοιπές διατάξεις όπως παραπλεύρως άλλου σταθμευμένου οχήματος, σε χώρους στάθμευσης ΤΑΞΙ, σε
πεζόδρομους και εισόδους - εξόδους αυτών)
(ν.2696/1999 αρθ.34 παρ.1 και 3 έως 11)
40,00
10 ημέρες
(παρ. 3 έως 7)
.
Κατάληψη οδοστρώματος (ν.2696/1999 αρθ.34 παρ.12)
.
.
.
.
Σύμφωνα με την
παρ.1 άρθρ.292 του Ποινικού Κώδικα
Παραβίαση κανόνων χρήσης φώτων εντοπισμού θέσης
(ν.2696/1999 αρθ.35 παρ.1 έως 7)
80,00
.
.
.
.
Μη τήρηση κανόνων χρήσης των φώτων οχημάτων
(ν.2696/1999 αρθ.36 παρ.1,3 και 4)
80,00
.
.
.
.
Θάμβωση (ν.2696/1999 αρθ.36 παρ.1 περ. β)
200,00 έως 700,00
1 μήνας
.
.
Ποινικό
Χρήση φώτων ομίχλης (πλην περιπτώσεων ομίχλης, χιονόπτωσης, καταρρακτώδους βροχής ή σε στενή ελικοειδή οδό)
(ν.2696/1999 αρθ.36 παρ.2)
80,00
.
.
.
.
Κακή χρήση ηχητικών οργάνων - προειδοποιήσεων
(ν.2696/1999 αρθ.37 παρ.1,2,4 και 5)
20,00
10 ημέρες
.
.
Παράβαση από τους πεζούς των κανόνων κυκλοφορίας για αυτούς
(ν.2696/1999 αρθ.38 παρ.1 έως 4)
40,00
.
.
.
.
Αντικανονική συμπεριφορά των οδηγών προς τους πεζούς
(όπως σε πεζόδρομους, διαβάσεις πεζών, περιοχές ήπιας κυκλοφορίας)
(ν.2696/1999 αρθ.39 παρ.1 έως 5)
200,00
10 ημέρες
(παρ. 2)
7
.
Χρήση κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών συνδεδεμένων με ηχητικές συσκευές (οδηγοί ποδ/των, μοτοποδ/των, μοτοσικλετών, τρίτροχων)
(ν.2696/1999 αρθ.40 παρ.1 περ. στ και ζ)
150,00
30 ημέρες
.
5
(παρ.1
και 2)
.
Παραβίαση ειδικών κανόνων για οδηγούς ποδ/των, μοτοποδ/των, μοτοσικλετών, τρίτροχων (ν.2696/1999 αρθ.40 παρ.1 έως 5)
80,00
.
.
.
Διακοπή από οδηγούς πομπών, στρατιωτικών φαλάγγων, στοίχων μαθητών (ν.2696/1999 αρθ.41 παρ.1)
40,00
.
.
.
.
Οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ, συγκέντρωση στο αίμα ή στον εκπνεόμενο αέρα:
(ν.2696/1999 αρθ.42)
Από 0,50 g/l έως 0,80 g/l (στο αίμα)
Από 0,25mg/l έως 0,40 mg/l (στον αέρα)
(ν.2696/1999 αρθ.42 παρ.7 περ. α΄)
200,00
.
.
5
Επιπλέον, ακινητοποίηση του οχήματος
Από 0,80 g/l έως 1,10 g/l (στο αίμα)
Από 0,40mg/l έως 0,60 mg/l (στον αέρα)
(ν.2696/1999 αρθ.42 παρ.7 περ. β΄)
700,00
90 ημέρες
.
9
Άνω του 1,10 g/l (στο αίμα)
Άνω του 0,60mg/l (στον αέρα)
(ν.2696/1999 αρθ.42 παρ.7 περ. γ΄)
1200,00
180 ημέρες
10 ημέρες έως 6 μήνες (επιβάλλεται
από το δικαστήριο). Εκτός των
κατηγοριών οχημάτων του άρθρου
103 παρ.4 περ. α και β
.
Φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών και
ακινητοποίηση του οχήματος
Άνω του 1,10 g/l (στο αίμα) ή άνω του 0,60mg/l (στον αέρα)
εντός 2 ετών από προηγούμενη παράβαση για αλκοόλ
(ν.2696/1999 αρθ.42 παρ.8)
2000,00
5 χρόνια (αρχομένων κάθε
φορά από τη
λήξη του χρόνου της προηγούμενης
αφαίρεσης)
.
Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και
ακινητοποίηση του οχήματος
Από 0,20 g/l έως 0,80 g/l (στο αίμα) ή από 0,10 mg/l έως 0,40 mg/l (στον αέρα) οδηγοί κάτοχοι άδειας οδήγησης για λιγότερο από 2 έτη ή οδηγοί
οχημάτων Ε.Δ.Χ., φορτηγών άνω των 3,5 τόνων, σχολικών και λοιπών λεωφορείων, ασθενοφόρων, οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
(Κ.Υ.Α. 43500/5691/2002 άρθρο 1)
200.00
.
.
7
.
Οδήγηση υπό την επίδραση τοξικών ουσιών ή φαρμάκων
(ν.2696/1999 αρθ.42 παρ.9)
Από 200.00 και άνω
3 έως 6 μήνες
(επιβάλλεται
από το δικαστήριο)
.
.
Φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών(Ποινικό)
 

Ποινές σελίδα: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

 
Αρχική > Νομοθεσία > Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. / Πρόστιμο
© 2002 - 2023 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs