Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Νομοθεσία > Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. / Πρόστιμο
 
Πίνακας παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/1999) - Επιβαλλόμενο πρόστιμο - Βαθμοί ποινής point system
 
 Περιγραφή παράβασης
Πρόστιμο σε €
Αφαίρεση
Βαθμοί point system
Παρατηρήσεις
Διπλώματος
Στοιχεία Κυκλοφ.
Κυκλοφορία ή οδήγηση οχήματος χωρίς ή με μη προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδησης (ν.2696/1999 αρθ.55 παρ.1 έως 9)
200,00
20 ημέρες
.
.
Κυκλοφορία ή οδήγηση οχήματος με ρυμουλκούμενο χωρίς ή με μη προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδησης
(ν.2696/1999 αρθ.56 παρ.1 έως 6)
200,00
.
.
.
.
Κυκλοφορία ή οδήγηση συνδυασμού οχημάτων χωρίς ή με μη προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδησης (ν.2696/1999 αρθ.57 παρ.1)
200,00
20 ημέρες
.
.
Κυκλοφορία ή οδήγηση μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας, τρίτροχου
χωρίς ή με μη προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδησης
(ν.2696/1999 αρθ.58 παρ.1 έως 4)
200,00
.
.
.
.
Κυκλοφορία ή οδήγηση ποδηλάτου χωρίς ή με μη προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδησης (ν.2696/1999 αρθ.59 παρ.1)
40,00
.
.
.
.
Κυκλοφορία ή οδήγηση ζωήλατου οχήματος χωρίς ή με μη προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδησης (ν.2696/1999 αρθ.60 παρ.1)
40,00
.
.
.
.
Κυκλοφορία ή οδήγηση αγροτικού μηχανήματος χωρίς ή με μη προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδησης (ν.2696/1999 αρθ.61 παρ.1 & 2)
200,00
20 ημέρες
.
.
Κυκλοφορία ή οδήγηση μηχανήματος έργων χωρίς ή με μη προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδησης (ν.2696/1999 αρθ.62 παρ.1 & 2)
200,00
20 ημέρες
.
.
Κυκλοφορία ή οδήγηση αυτοκινήτου χωρίς ή με μη προβλεπόμενα φώτα πορείας (ν.2696/1999 αρθ.63 παρ.1 & 2)
150,00
.
.
.
.
Κυκλοφορία ή οδήγηση αυτοκινήτου χωρίς ή με μη προβλεπόμενα φώτα διασταύρωσης (ν.2696/1999 αρθ.64 παρ.1 & 2)
150,00
10 ημέρες
.
.
Κυκλοφορία ή οδήγηση αυτοκινήτου ή ρυμουλκούμενου χωρίς ή με μη προβλεπόμενα φώτα θέσης (ν.2696/1999 αρθ.65 παρ.1 έως 5)
150,00
.
.
.
.
Κυκλοφορία ή οδήγηση αυτοκινήτου ή ρυμουλκούμενου χωρίς ή με μη προβλεπόμενα φώτα όγκου και πλευρικά (οχήματα με πλάτος άνω των 2,10 μ.) (ν.2696/1999 αρθ.66 παρ.1 & 2)
150,00
.
.
.
.
Ανεπαρκής φωτισμός πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας
(οχήματα και ρυμουλκούμενα) (ν.2696/1999 αρθ.67 παρ.1)
40,00
.
.
.
.
Κυκλοφορία ή οδήγηση αυτοκινήτου ή ρυμουλκούμενου χωρίς ή με μη προβλεπόμενα φώτα τροχοπέδησης (ν.2696/1999 αρθ.68 παρ.1)
150,00
10 ημέρες
3
.
Κυκλοφορία ή οδήγηση αυτοκινήτου ή ρυμουλκούμενου με μη προβλεπόμενα φώτα ομίχλης (ν.2696/1999 αρθ.69 παρ.1 & 2)
40,00
.
.
.
.
Κυκλοφορία ή οδήγηση αυτοκινήτου με μη προβλεπόμενα φώτα οπισθοπορείας (ν.2696/1999 αρθ.70 παρ.1)
40,00
10 ημέρες
.
.
Κυκλοφορία ή οδήγηση αυτοκινήτου ή ρυμουλκούμενου χωρίς ή με μη προβλεπόμενα φώτα έκτακτης ανάγκης και δεικτών κατεύθυνσης (φλας) (ν.2696/1999 αρθ.71 παρ.1 & 2)
150,00
.
.
.
.
Μη προβλεπόμενοι αντανακλαστήρες ή έλλειψη αυτών (οχήματα και ρυμουλκούμενα) (ν.2696/1999 αρθ.72 παρ.1 έως 5)
150,00
.
.
.
.
Κακή λειτουργία, μη εφοδιασμός με προβλεπόμενο ηλεκτρικό σύστημα (ν.2696/1999 αρθ.73 παρ.1)
80,00
.
.
.
.
Κακή λειτουργία, μη εφοδιασμός με προβλεπόμενα φώτα (μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες) ή ηλεκτρικό σύστημα (μοτοσικλέτες) (ν.2696/1999 αρθ.74 παρ.1 έως 6)
150,00
.
.
.
.
 

Ποινές σελίδα: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

 
Αρχική > Νομοθεσία > Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. / Πρόστιμο
© 2002 - 2023 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs