Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Νομοθεσία > Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. / Πρόστιμο
 
Πίνακας παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/1999) - Επιβαλλόμενο πρόστιμο - Βαθμοί ποινής point system
 
 Περιγραφή παράβασης
Πρόστιμο σε €
Αφαίρεση
Βαθμοί point system
Παρατηρήσεις
Διπλώματος
Στοιχεία Κυκλοφ.
Μεταβολή κατόχου ή κύριων χαρακτηριστικών οχήματος χωρίς νέα άδεια (πλην φορτηγών) (ν.2696/1999 αρθ.89 παρ.1 & 2)
Από 200,00 και άνω
.
.
.
Φυλάκιση 1 έως 3
μηνών (Ποινικό)
Κατασκευή πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας
(ν.2696/1999 αρθ.90 παρ.3)
.
.
.
.
Φυλάκιση έως
1 έτος
Χρήση, πώληση, αγορά παραποιημένων πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας
(ν.2696/1999 αρθ.90 παρ.3)
.
.
.
.
Μετάθεση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας σε άλλο όχημα
(ν.2696/1999 αρθ.90 παρ.3)
.
.
.
.
Κυκλοφορία αυτοκινήτου χωρίς και τις 2 νομίμως χορηγημένες και κανονικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας (ν.2696/1999 αρθ.90 παρ.4)
300,00
.
.
.
.
Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας μη ευκρινώς ορατές, μη αναγνωρίσιμες από τεχνικά μέσα ή με μη αντανακλαστικό επί αυτών υλικό (πλην φορτηγών) (ν.2696/1999 αρθ.90 παρ.4)
300,00
.
.
.
.
Κυκλοφορία αυτοκινήτων που έχουν απογραφεί στην Ελλάδα και φέρουν διεθνές διακριτικό σήμα ξένου κράτους
(ν.2696/1999 αρθ.91 παρ.3)
40,00
.
.
.
.
Παραβίαση υποχρέωσης παράδοσης της άδειας και των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας σε περίπτωση ακινησίας, διάλυσης, καταστροφής ή
οριστικής εξαγωγής μηχανοκίνητου οχήματος στην αλλοδαπή
(ν.2696/1999 αρθ.93 παρ.1 και 2)
100,00
.
.
.
.
Οδήγηση χωρίς ισχύουσα άδεια οδήγησης ή που έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί (αυτοκίνητα, τρίτροχα, μοτοσικλέτες, πλην φορτηγών)
(ν.2696/1999 αρθ.94 παρ.5)
Από 200,00 και άνω
.
.
.
Φυλάκιση 1 έως 12 μηνών (Ποινικό)
Οδήγηση με άδεια που έχει λήξει η ισχύς της (πλην φορτηγών)
(ν.2696/1999 αρθ.95 παρ.6)
200,00
Αποστέλλεται
στην αρμόδια
Υπηρεσία Συγκοινωνιών
.
.
.
Οδήγηση μοτοποδηλάτου χωρίς άδεια οδήγησης ή που έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί (ν.2696/1999 αρθ.96 παρ.2)
Από 200,00 και άνω
.
.
.
Φυλάκιση 1 έως 3
μηνών (Ποινικό)
Οδήγηση αγροτικού μηχανήματος, μηχανήματος έργου χωρίς άδεια οδήγησης ή που έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί (ν.2696/1999 αρθ.97 παρ.3)
Από 200,00 και άνω
.
.
.
Φυλάκιση 1 έως 3
μηνών (Ποινικό)
Χρήση οδικού οχήματος για την τέλεση κακουργήματος ή εκ δόλου πλημμελήματος με επιβαλλόμενη ποινή τουλάχιστον 3 μήνες φυλάκιση (ν.2696/1999 αρθ.98 παρ.1)
.
1 έως 10 έτη
(με απόφαση δικαστηρίου)
.
.
Κατοχή ή χρήση πλαστής ή παραποιημένης άδειας οδήγησης
(ν.2696/1999 αρθ.98 παρ.2)
.
.
.
.
Τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ποινικού Κώδικα
Υπαίτιος σοβαρού τραυματισμού εμπλεκομένου σε ατύχημα με οδήγηση κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ.
(ν.2696/1999 αρθ.98 παρ.2 περ. α)
.
3 μήνες έως
2 έτη (με
δικαστική
απόφαση)
.
.
.
Υπαίτιος θανάτου εμπλεκομένου σε ατύχημα (ή εντός 30 ημερών από αυτό) με οδήγηση κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ.
(ν.2696/1999 αρθ.98 παρ.2 περ. β)
.
2 έως 5 έτη
(με δικαστική
απόφαση)
.
.
Επαναχορήγηση
της άδειας μετά
από θεωρητικές
και πρακτικές εξετάσεις
Υποτροπή των περ. α΄ και β΄(βλ. παραπάνω)
(ν.2696/1999 αρθ.98 παρ.2 περ. γ)
.
Για χρονικό
διάστημα
διπλάσιο των
περ. α και β
έως οριστική
αφαίρεση
.
.
.
Οδήγηση χωρίς τη νόμιμη άδεια οδήγησης
(ν.2696/1999 αρθ.98 παρ.4)
.
.
.
.
Επιπλέον, στέρηση δικαιώματος
απόκτησης άδειας
οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας
για τουλάχιστον 3
έτη (με απόφαση
δικαστηρίου)
Υπαίτιος τραυματισμού ή θανάτου με οδήγηση χωρίς τη νόμιμη άδεια οδήγησης (ν.2696/1999 αρθ.98 παρ.4)
.
.
.
.
Επιπλέον, στέρηση δικαιώματος
απόκτησης άδειας
οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον10
έτη (με απόφαση
δικαστηρίου)
Οδήγηση με αφαιρεθείσα άδεια οδήγησης
(ν.2696/1999 αρθ.98 παρ.5)
.
.
.
.
Επιπλέον, στέρηση
δικαιώματος επαναχορήγησης της άδειας οδήγησης για 3 επιπλέον έτη
(με απόφαση δικαστηρίου)
 

Ποινές σελίδα: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

 
Αρχική > Νομοθεσία > Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. / Πρόστιμο
© 2002 - 2021 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs