Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Νομοθεσία > Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. / Πρόστιμο
 
Πίνακας παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/1999) - Επιβαλλόμενο πρόστιμο - Βαθμοί ποινής point system
 
 Περιγραφή παράβασης
Πρόστιμο σε €
Αφαίρεση
Βαθμοί point system
Παρατηρήσεις
Διπλώματος
Στοιχεία Κυκλοφ.
Συμπεριφορά οδηγών σε περίπτωση ατυχήματος (μη στάθμευση, μη λήψη μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, μη παροχή των στοιχείων
ταυτότητάς του, μη αποτροπή μεταβολής στον τόπο του ατυχήματος εάν επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη)
(ν.2696/1999 αρθ.43 παρ.1 και 2 περ. γ)
.
1 έως 3 μήνες
(επιβάλλεται
από το δικαστήριο)
.
.
Φυλάκιση τουλάχιστον 1 μηνός
Μη παροχή αναγκαίας βοήθειας στους παθόντες (σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης σε οδικό τροχαίο ατύχημα) - μη ειδοποίηση των Αστυνομικών Αρχών - μη παραμονή στον τόπο του ατυχήματος
(ν.2696/1999 αρθ.43 παρ.2 περ. α και β)
.
3 έως 6 μήνες
(επιβάλλεται από το
δικαστήριο
εάν από τη
συμπεριφορά
του οδηγού
ο παθών
περιήλθε σε
κίνδυνο ζωής,
επήλθε θάνατος ή βαριά
σωματική
βλάβη)
.
.
Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών ή 6 μηνών εάν από τη συμπεριφορά
του οδηγού ο
παθών περιήλθε
σε κίνδυνο ζωής,
επήλθε θάνατος ή
βαριά σωματική
βλάβη
Παρεμπόδιση αυτοκινήτων άμεσης ανάγκης (ν.2696/1999 αρθ.44 παρ.1)
150,00
.
.
.
.
Ακολούθηση αυτοκινήτων άμεσης ανάγκης (ν.2696/1999 αρθ.44 παρ.3)
150,00
.
.
5
.
Παραβίαση των ειδικών υποχρεώσεων οδηγών και πεζών προς αστυνομικά όργανα και σχολικούς τροχονόμους (μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης, άρνηση παροχής ή παροχή ψευδών στοιχείων,
παρεμπόδιση του έργου τους) (ν.2696/1999 αρθ.45 παρ.1 έως 3)
.
1 μήνα (επι-
βάλλεται από
το δικαστήριο)
.
.
Φυλάκιση έως
1 έτος
Άρνηση ακινητοποίησης οχήματος σε υπόδειξη τροχονόμου
(ν.2696/1999 αρθ.46 παρ.2)
Από 200,00 και άνω
1 έως 3 μήνες
(επιβάλλεται
από το δικαστήριο)
.
.
Φυλάκιση έως
1 έτος (Ποινικό)
Μη σήμανση εργασιών ή υλικών επί της οδού που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία (ν.2696/1999 αρθ.47 παρ.1 περ. α)
.
.
.
.
Φυλάκιση έως
1 έτος
Μη περίφραξη και επισήμανση ορυγμάτων - επικίνδυνων χώρων έργων επί της οδού (ν.2696/1999 αρθ.47 παρ.1 περ. β)
.
.
.
.
Φυλάκιση έως
1 έτος
Απόρριψη χωμάτων ή άχρηστων υλικών στην οδό
(ν.2696/1999 αρθ.47 παρ.2)
400,00
.
.
.
.
Τομή, εκσκαφή ή εργασίες επί της οδού χωρίς άδεια
(ν.2696/1999 αρθ.47 παρ.3)
.
.
.
.
Φυλάκιση έως
1 έτος
Χρήση ειδικού ρουχισμού από εργαζόμενους στην οδό
(ν.2696/1999 αρθ.47 παρ.4)
80,00
.
.
.
.
Φθορές στην οδό (ν.2696/1999 αρθ.47 παρ.5)
.
.
.
.
Φυλάκιση έως
1 έτος
Κατάληψη τμήματος οδού ή πεζοδρομίου
(ν.2696/1999 αρθ.48 παρ.1 εως 5)
400,00
.
.
.
.
Αγώνες σε οδούς και πίστες χωρίς άδεια (ν.2696/1999 αρθ.49 παρ.1)
Από 200,00 και άνω
.
.
.
Φυλάκιση έως
1 έτος (Ποινικό)
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τους Ο.Τ.Α. χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθ’ υπέρβαση ή παραβίαση αυτής (σαμαράκια)
(ν.2696/1999 αρθ.52 παρ.5)
Από1000,00 έως
10000,00
.
.
.
Φυλάκιση από
1 έως 6 μήνες (Ποινικό)
Παραβίαση μέτρων περιορισμού ή απαγόρευσης κυκλοφορίας
(ν.2696/1999 αρθ.52 παρ.6)
200,00
.
.
5
(κίνηση ή
στάθμευση
σε οδό ή
λωρίδα
κίνησης
Μ.Μ.Μ.)
.
Παραβίαση περιορισμών στην κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων
(ν.2696/1999 αρθ.52 παρ.8)
Οι παραβάτες τιμωρούνται με βάση τις ειδικές διατάξεις του ν.3446/2006
Παραβίαση ωραρίου τροφοδοσίας (ν.2696/1999 αρθ.52 παρ.8)
400,00
.
.
.
.
Κυκλοφορία οχημάτων με μη προβλεπόμενα βάρη ή διαστάσεις (πλην φορτηγών) (ν.2696/1999 αρθ.53 παρ.1 έως 4)
400,00
30 ημέρες
.
.
Επιπλέον, ακινητοποίηση του οχήματος
Παράνομη έλξη οχημάτων (ν.2696/1999 αρθ.54 παρ.1 έως 4)
80,00
10 ημέρες (παρ. 1)
.
.
 

Ποινές σελίδα: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

 
Αρχική > Νομοθεσία > Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. / Πρόστιμο
© 2002 - 2023 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs