Σχολές Οδηγών - drivingschool.gr
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική > Νομοθεσία > Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. / Πρόστιμο
 
Πίνακας παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/1999) - Επιβαλλόμενο πρόστιμο - Βαθμοί ποινής point system
 
 Περιγραφή παράβασης
Πρόστιμο σε €
Αφαίρεση
Βαθμοί point system
Παρατηρήσεις
Διπλώματος
Στοιχεία Κυκλοφ.
Ζώνη - Κράνος (οδηγός) (ν.2696/1999 αρθ.12 παρ.5 και 6)
350,00
10 ημέρες
.
5
.
Ζώνη - Κράνος (επιβάτης) (ν.2696/1999 αρθ.12 παρ.5 και 6)
100,00
.
.
.
.
Αυτοσχέδιοι αγώνες - οδήγηση χάριν εντυπωσιασμού (οδηγός) (ν.2696/1999 αρθ.12 παρ.8)
700,00
30 ημέρες
9
.
Στάθμευση εκατέρωθεν οδοστρώματος αυτοκινητοδρόμου -
εγκατάσταση καντίνας (οδηγός) (ν.2696/1999 αρθ.12 παρ.9)
700,00
30 ημέρες
.
.
.
Κίνηση αυτοκινήτου χωρίς οδηγό (ν.2696/1999 αρθ.13 παρ.1)
100,00
30 ημέρες
.
.
.
Αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου. Χρήση ακουστικών συνδεδεμένων με ηχητικές συσκευές. Χρήση τηλεόρασης. Ικανότητα οδηγού (ν.2696/1999 αρθ.13 παρ.2)
100,00
30 ημέρες
.
3
.
Αναγκαίες γνώσεις οδηγού ή εκπαιδευόμενου οδηγού (ν.2696/1999 αρθ.13 παρ.3)
100,00
30 ημέρες
.
.
.
Οδήγηση πέραν του ωραρίου λεωφορείων και Ε.Δ.Χ.(ταξί)
(ν.2696/1999 αρθ.13 παρ.5 εδαφ.α')
200,00
.
.
.
.
Ε.Δ.Χ.(ταξί), Μ.Μ.Μ. ή τουριστικά οχήματα μη εφοδιασμένα με μέτρα παθητικής ασφάλειας των επιβατών (τιμωρείται ο κάτοχος)
(ν.2696/1999 αρθ.13 παρ.5 εδαφ.β')
700,00
.
.
.
.
Μη συνετή οδήγηση Ε.Δ.Χ.(ταξί), Μ.Μ.Μ., τουριστικού οχήματος (ν.2696/1999 αρθ.13 παρ.5 εδαφ.γ')
80,00
.
.
.
.
Μη τήρηση υποχρεώσεων ή ψευδής δήλωση κατόχων ή αιτούντων άδειας οδήγησης, οι οποίοι είναι δικαιούχοι ή αιτούντες αναπηρικής σύνταξης (ν.2696/1999 αρθ.13 παρ.8)
.
3 μήνες
.
.
Επανεξέταση από
Δευτεροβάθμια
Ιατρική Επιτροπή
μετά την πάροδο
του τριμήνου
Μη επίβλεψη ζώων (ν.2696/1999 αρθ.14 παρ.1 έως 4)
20,00
.
.
.
 
Εκπομπή ρύπων ή θορύβου πέραν των επιτρεπόμενων ορίων (ν.2696/1999 αρθ.15 παρ.1)
200,00
.
Επί τόπου και μέχρι την προσκόμιση από τον παραβάτη σημειώματος
της αρμόδιας Υπηρεσίας Συγκοινωνιών για τη σχετική καταλληλότητα
του οχήματος
.
.
Παρενόχληση άλλων χρηστών της οδού, παρόδιων, διαμενόντων επί της οδού με σκόνη, καπνό, ρίψη υγρών κ.λπ. (ν.2696/1999 αρθ.15 παρ.4)
80,00
.
.
.
.
Θόρυβος από ηχοσυστήματα (ν.2696/1999 αρθ.15 παρ.4)
200,00
30 ημέρες
.
.
.
Θέση στο οδόστρωμα, κίνηση σε λωρίδες (ν.2696/1999 αρθ.16 παρ.1 έως 3)
80,00
20 ημέρες
(παρ.1 και 5 έως 7)
10 ημέρες
(παρ.2 και 3)
.
.
Αντίθετη κίνηση, κίνηση σε πλατεία, πεζόδρομο, νησίδες, αντίθετη κίνηση σε μονόδρομο (ν.2696/1999 αρθ.16 παρ.4 έως 7)
200,00
5
(παρ. 4)
.
Αντικανονικό προσπέρασμα, προσπέρασμα σε σιδηροδρομική διάβαση (ν.2696/1999 αρθ.17 παρ.3 περ.α,β,ε,στ και ζ και παρ.4)
700,00
20 ημέρες
7
.
Λοιπές διατάξεις για το προσπέρασμα - κυκλοφορία σε στοίχους (ν.2696/1999 αρθ.17)
80,00
3
.
Συνάντηση με όχημα κινούμενο αντίθετα (ν.2696/1999 αρθ.18)
80,00
.
.
.
.
 

Ποινές σελίδα: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

 
Αρχική > Νομοθεσία > Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. / Πρόστιμο
© 2002 - 2023 drivingschool.gr
Αρχική σελίδα Περιεχόμενα - sitemap Σύνδεσμοι - links Όροι Χρήσης - terms Συχνές Ερωτήσεις - faqs